Vojenskou akademii navštívil rektor Vysokého učení technického Brno

Vojenskou akademii navštívil rektor Vysokého učení technického Brno

V úterý 16. října navštívil Velitelství výcviku-Vojenskou akademii (VeV-VA) ve Vyškově rektor Vysokého učení technického (VUT) V Brně prof. RNDr. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c.

Jeho návštěva v doprovodu velení VeV-VA v čele s velitelem brigádním generálem Radkem Hasalou směřovala nejprve k Centru simulačních a trenažérových technologií, přesněji jeho vyškovskému odboru a poté do Haly vzdušných sil.

Rektor VUT tak měl možnost v průběhu odpoledne získat poznatky nejen o poslání VeV-VA, ale také o možnostech přípravy v tomto největším centru přípravy personálu resortu MO a také možnostech vzájemné spolupráce. Praktické ukázky směřovaly k využití taktických či střeleckých simulátorů, simulátorů řízení bojových vozidel, či speciálního trenažéru pro nácvik jízdy tanku pod vodou. V přípravě personálu vzdušných sil to byly ukázky techniky využívané pro oblast Inženýrské letecké služby (ILS).

V závěru své návštěvy si rektor VUT prohlédl také další armádní techniku, kterou má VeV-VA k dispozici pro výcvik řidičů a osádek, a to obrněná vozidla Iveco, Pandur, Dingo či Tatru 810 pro výcvik autoškoly.

Vyškovští již s VUT spolupracují

Před měsícem podepsali velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Ing. Radek Hasala a rektor Vysokého učení technického v Brně prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., dr. h. c., smlouvu o vzájemné spolupráci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravně inženýrské činnosti mezi Centrem dopravní výchovy a Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Cílem je spolupráce v oblasti vzdělávání, vědeckovýzkumné činnosti, v činnosti studijně-odborné a v předávání odborných poznatků z vědy a výzkumu s cílem zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil a zvýšení odbornosti v instruktorů přípravy řidičů.

Na VUT v Brně, konkrétně na Ústavu soudního inženýrství se prezentovali počátkem října i příslušníci Úseku přípravy chemického vojska Centra přípravy pozemních sil Odboru profesní přípravy VeV-VA, a to v rámci celorepublikové akce „Noc vědců“. Jejich prezentace zde byla zaměřena na nejnovější trendy v použití zbraní hromadného ničení (ZHN).


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: štábní praporčík Peter Arvay, vrchní praporčík VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. October 2018)