Pro obranu vlasti jsou ochotni položit svůj život, ale také život darovat

Pro obranu vlasti jsou ochotni položit svůj život, ale také život darovat

V úterý 23. října opět proběhly u Centra základní přípravy (CZPř) další odběry vzorků krve dobrovolných dárců pro Český národní registr dárců dřeně, kteří nastoupili dne 1. října do kurzu základní přípravy u Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově. A zájem byl obrovský. Přihlásilo se 225 zájemců.

„Přemlouvat rozhodně nikoho nemusíme, zájem o dobrovolné dárcovství mezi nováčky nás velice těší,“ hodnotí náčelník Centra základní přípravy podplukovník Peter Istenčin, který dodává, že s Českým národním registrem dárců dřeně (ČNRDD) již Vojenská akademie, potažmo Centrum základní přípravy, spolupracuje druhým rokem. „Naposledy tato akce proběhla před týdnem, přesně 16. října, kdy přišlo 39 dárců z kurzu základní přípravy pro aktivní zálohy a účastníky dobrovolného vojenského cvičení,“ doplňuje podplukovník Istenčin.

Vstup do registru je limitován věkem třiceti pět let a mezi stovkami nováčků, kteří do kurzů základní přípravy do Vyškova přichází je vysoké procento právě mladých lidí. Vyškovští se tedy dohodli na pokračování spolupráce v rámci pravidelného rozšiřování registru i v příštím roce.

„Děkujeme,“ zaznívá z úst paní Zdenky Wasserbauerové, koordinátorky akce ČNRDD směrem ke každému vojákovi či vojákyni, kteří jí podávají vyplněné přihlášky. „Není vůbec zač, je to přece pro dobrou věc,“ odpověď jednoho z armádních nováčků hovoří za vše. Řeč je však o dvou mililitrech krve, které mohou zachránit život. Chorobami krvetvorby u nás onemocní každoročně stovky lidí bez rozdílu věku a jejich jedinou nadějí na úplné uzdravení bývá transplantace kostní dřeně. Přestože je v Českém národním registru dárců dřeně (ČNRDD) evidováno přes 80 tisíc dárců, pro čtvrtinu nemocných se vhodný dárce nikdy nenajde a jejich nemoc si vybírá daň nejvyšší. „Sám jsem v registru již několik let a zatím mě nikdo neoslovil jako vhodného dárce,“ říká jeden z instruktorů a proto za zmínku stojí jistě fakt, že již tři dárci z řad příslušníků kurzů základní přípravy byli mezi těmi, kteří pomohli tímto svým počinem zachránit to nejcennější – lidské životy.

Zdravotnímu personálu z ČNRDD při odběrech krve již pravidelně pomáhají i profesionálové z Úseku přípravy zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy VeV-VA.

Součástí této odpolední akce pak byla také přednáška připravena pro vojáky kurzu základní přípravy zástupci Vojenské zdravotní pojišťovny.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. October 2018)