Velitel Vojenské akademie hostem Akademie 3. věku

Velitel Vojenské akademie hostem Akademie 3. věku

Ve středu 31. října proběhla další z přednášek v rámci Akademie 3. věku, která působí při Velitelství výcviku-Vojenské akademii (VeV-VA). Ve Společenském sále klubu kasáren Dědice tentokrát její účastníci přivítali velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově brigádního generála Radka Hasalu.

Ten v krátkosti seznámil přítomné se svoji kariérou v armádě a zvláště přiblížil nejvýznamnější období svého profesního života, spojené se získáním velmi cenných zkušeností v zahraničí. Od roku 2015 totiž tři roky působil jako ředitel kanceláře předsedy Vojenského výboru NATO a zároveň vojenský asistent předsedy vojenského výboru, tedy asistent armádního generála Petra Pavla. Ve svém vystoupení poté přiblížil i další zahraniční zkušenost, kdy půl roku působil jako velitel 9. úkolového uskupení AČR v zahraniční misi ISAF v Afghánistánu.

Hlavním okruhem přednášek v rámci Akademie 3. věku je vojenská tematika a tak se generál Hasala, který působí od 14. července loňského roku ve funkci velitele VeV-VA – největšího rezotního zařízení pro přípravu personálu, ve svém vystoupení zaměřil na přípravu nových profesionálů Armády České republiky. Předmětem následné diskuse tak byla motivace ke službě vlasti dnešní mladé generace, fyzické i psychické zvládání základního výcviku či schopnosti adaptace na specifické vojenské prostředí.

V závěru pak generál Hasala vyzdvihl hrdost na své příslušníky, kterou prokázali i svou profesionální prezentací na slavnostní vojenské přísaze a Přehlídce 2018 v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu.

Akademie 3. věku pod vedením plukovníka ve výslužbě Karla Čvančary probíhá osmým rokem a z původních 43 frekventantů jich má v současné době již bezmála 80. Schází se jednou měsíčně. Vojenští důchodci, jejich rodinní příslušníci, ale i civilní veřejnost. Těm všem dává akademie příležitost vzdělávat se i v seniorském věku.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. November 2018)