Vojenskou akademii navštívil předseda Podvýboru Poslanecké sněmovny pro Hasičský záchranný sbor České republiky

Vojenskou akademii navštívil předseda Podvýboru Poslanecké sněmovny pro Hasičský záchranný sbor České republiky

Ve čtvrtek 29. listopadu navštívil Velitelství výcviku-Vojenskou akademii (VeV-VA) poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Pavel Růžička, a to v doprovodu příslušníka vojenského požárního dozoru Sekce dozoru a kontroly MO pana Aloise Vrchoty.

Poslanec Růžička je členem Výborů pro bezpečnost a obranu a mimo jiné také poradcem ministra obrany. V souvislosti s připravovanou novelizací zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, byla jeho návštěva zaměřena právě směrem k hasičům, a to nejen ke zdejší vojenské hasičské jednotce, ale i přípravě této vojenské odbornosti v odborných kurzech, kterou zabezpečuje VeV‑VA.

Pana poslance Růžičku přivítal náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Ing. Jaroslav Medek, který jej v krátkosti seznámil nejprve s posláním a působností vyškovské akademie jako rezortního zařízení pro přípravu personálu a poté již následovala část věnovaná hasičským odbornostem, které byli přítomni specialisté na tuto oblast, tedy odborný gestor ze Sekce podpory MO podplukovník Ing. Ladislav Krech, náčelník Centra přípravy logistiky a služeb VeV-VA podplukovník Ing. Jan Kotisa, náčelník Úseku přípravy hasičských odborností major Ing. Leoš Janda, velitel VHJ Vyškov o.z. Ing. Ivo Matzke a bezpečnostní referent VeV-VA o.z. Ing. Ladislav Jůn.

V rámci dopoledního programu návštěvy měl pan poslanec Růžička možnost shlédnout učebny pro přípravu hasičských odborností, prostory Vojenské hasičské jednotky Vyškov a požární techniku k výcviku. V odpolední části se setkal s příslušníky vojenského požárního dozoru Sekce dozoru a kontroly MO, kteří zde právě v tento den procházeli pravidelným školením v používání dýchací techniky a závěr patřil jednání s osobami zabezpečujícími oblast požární ochrany v resortu MO a výcvik v kurzech hasičských odborností u VeV-VA.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. November 2018)