První záložníci certifikováni k obsluze samohybné kanónové houfnice

První záložníci certifikováni k obsluze samohybné kanónové houfnice

Ve dnech 12. – 23. listopadu proběhla v posádce Jince druhá část nepřetržitého vojenského výcviku posluchačů kurzu Obsluha 152mm ShKH vz. 77 pro příslušníky Aktivní zálohy OS ČR. Samotného kurzu, pod organizací Úseku přípravy dělostřelectva Velitelství výcviku-Vojenské akademie, se zúčastnilo 16 posluchačů všech věkových kategorií.

Díky aktivnímu přístupu a nasazení posluchačů k výcviku všichni zúčastnění úspěšně splnili podmínky kurzu, a tím získali certifikát k obsluze 152mm ShKH vz. 77. V příštím roce se tak jako první příslušníci aktivní zálohy budou moci aktivně zúčastnit „ostrých“ střeleb ze 152mm ShKH vz. 77 na pozicích obsluh. Velký podíl na úspěšném splnění kurzu má také 13. dělostřelecký pluk Jince, který k výcviku poskytl instruktory, techniku a výcvikový prostor.

Za celý Úsek přípravy dělostřelectva všem úspěšným absolventům gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.


Text: mjr. Bc. Karel Kozelek, náčelník Úseku přípravy dělostřelectva a kol.

Foto: archiv Úseku přípravy dělostřelectva

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (4. December 2018)