Instruktoři KOMANDO získávají zkušenosti i na policejním výcviku COP DEFENCE

Instruktoři KOMANDO získávají zkušenosti i na policejním výcviku COP DEFENCE

V červnu 2015 se naši instruktoři KOMANDO zúčastnili dalšího výcvikového bloku COP DEFENCE, policejního výcvikového systému určeného pro teamy první reakce Policie ČŘ, sloužících na krizové lince 158.

V každém výcvikovém roce se tito policisté účastní 6-ti třídenních výcvikových soustředění, během kterého se vystřídají všichni příslušníci téměř stočlenného útvaru, jehož hlavním úkolem je provádět zákroky, které nesnesou odkladu a vyžadují specializovaný výcvik, výstroj i výzbroj.

Policisté tohoto útvaru mají v základní výbavě balistické vesty, bal. přilby a balistické štíty. Mezi další standardní vybavení patří pak technické prostředky pro násilné vniknutí do objektů a překonání uzamčených překážek, teleskopické žebříky a pomůcky k záchraně života a poskytnutí první pomoci. Mezi ty nejnovější patří AED (automatizovaný externí defibrilátor), profesionální záchranářské batohy a vrhací vaky s vestami pro záchranu tonoucího na vodní hladině. Co se týká výzbroje, jsou tito policisté vybaveni pistolemi CZ 75D a Glock 17, osobním obranným samopalem firmy Heckler Koch s označením MP7 (pro zajímavost HK MP7 disponuje zatím jen asi 5 útvarů v republice) a elektrické paralyzéry TASER X26.

Policejní výcvikový systém COP DEFENCE (vytvořený instruktory Školícího policejního střediska (ŠPS) Brno s dlouholetou praxí v oblasti policejního výcviku i bojových uměních) byl sestaven na základě potřeb výkonu služby policejních hlídek „rychlé první reakce“ sloužících na lince 158, jež zahrnuje široké spektrum profesních dovedností a odborností, s cílem poskytnout rychlou profesionální pomoc v oblasti zvládání rizikových a krizových situací. Tedy „policejní první pomoc“. COP DEFENCE není žádnou převratnou novinkou ve vzdělávání policistů, neobsahuje tedy žádné nové speciální techniky ani postupy, avšak jeho skladba, resp. způsob jeho organizace, však inovační bezesporu je. Vychází z více jak dvacetileté každodenní praxe s výcvikem policistů zařazených na všech systémových místech policie.

Na samotné realizaci výcviku se odborně podílí i další útvary a složky jako jsou např. Odbor speciálních činností policejního prezidia (potápěči Policie ČR), nebo Zdravotnická záchranná služba JmK, se kterými jsme se již měli možnost setkat v minulých výcvikových blocích, vzhledem k tomu, že vzájemná spolupráce instruktorů KOMANDO s instruktory Policie ČR trvá téměř 2 roky a někteří z našich příslušníků během trvání této spolupráce získali své první odznaky odbornosti COP DEFENCE, které jsou policistům udělovány na základě získaných dovedností.

V červnovém výcvikovém bloku COP DEFENCE byl třídenní kurz zaměřen na činnost související s řízením vozidel a taktikou zákroku na vozidla.
První den jsme strávili na letišti ve Vyškově, kde má policie tréninkový polygon pro výcvik policistů v řízení služebních motorových vozidel a motocyklů. Polygon je vytvořen tak, aby na něm bylo možné nacvičit všechny potřebné situace, které se pak reálně stávají, např. při pronásledování motorových vozidel ve vysokých rychlostech. Během tohoto zaměstnání jsme cvičili parkování podélné a kolmé, nouzové brzdění v zatáčce, řešení přetáčivého smyku v  zatáčce s kluzkým povrchem, vyhýbání překážce a tzv. losí test, také na kluzké ploše. Vše se začíná procvičovat napřed v nízkých rychlostech a postupným zrychlováním se každý postupně dostává až na hranice možností vozidel a svých řidičských dovedností.

Druhý den výcviku byl věnován střelnici a přípravě na použití zbraně. První dvě střelecko - taktická cvičení jsme pracovali v dvoučlenných týmech. První cvičení se samopaly a pistolemi bylo zaměřeno na střelbu na cíl za pohybu, z různých směrů, se vzájemným krytím, komunikací a kontrolou okolí. Ve druhém cvičení jsme pak stříleli zpoza krytu z různých střeleckých poloh (ve stoje, vkleče a vleže, vše z jedné i z druhé strany). Opět jsme cvičili ve dvojicích, takže kromě správně provedené techniky v dané poloze a zasažení cíle, bylo potřeba komunikovat se svým ‘‘parťákem‘‘ a jako tradičně mezi změnami poloh ještě neustále kontrolovat okolí. Třetí cvičení už bylo zaměřeno pouze na dril jednotlivce a to střelbou z pravé i levé ruky a správné a bezpečné předání si nabité pistole z jedné ruky do druhé.

Třetí den jsme se opět vrátili k vozidlům. Tentokrát jsme se vypravili na jedno vrakoviště, kde pro nás již byla připravena pojízdná vozidla pro taktiku násilného zastavování. Právě to je vzhledem k aktuálnímu nárůstu agresivity ujíždějících řidičů pod vlivem omamných a psychotropních látek nutné cvičit čím dál více jako krajní prostředek k zastavení pronásledovaného vozidla s cílem odvrátit tragické následky. A právě toto jsme celý den nacvičovali. Nejprve takřka bezkontaktní nácvik speciální techniky ujíždějícího a pronásledujícího vozidla a poté samotnou techniku násilného zastavení a nakonec násilné zastavení pronásledovaného vozidla za součinnosti druhého vozidla a zákrokem čtyřčlenného teamu na posádku ujíždějícího vozidla. Zatímco jedna skupina policistů cvičila tuto speciální činnost, druhá skupina o 50 metrů dále drilovala samotný zákrok na vozidlo a eliminaci pachatelů v něm sedících na stojících vozidlech, včetně násilného vniknutí do vozidla.

Celý výcvik je pro nás přínosem v seznámení se a osvojení různých policejních technik a postupů a doufáme, že takto nastavená spolupráce bude úspěšně pokračovat i nadále.


Text: prap. Jiří Hušek, Úsek Komando IPřZOaSpeCPř
Foto a video: archiv PČR

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. June 2015)