Armádní nováčky přijela podpořit generálka Šmerdová

Armádní nováčky přijela podpořit generálka Šmerdová

Celkem 287 rekrutů prošlo ve středu 2. ledna vstupní branou do armády. U Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově je čeká tříměsíční kurz základní přípravy. A hned první den přeměny civilistů ve vojíny a vojínky mezi ně zavítala brigádní generálka Lenka Šmerdová.

„Vážím si každého, kdo se rozhodl vstoupit do armády a spojit svůj život s ní,“ řekla nováčkům generálka Šmerdová, která pracuje jako poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády ČR právě pro oblast náboru a také genderu. V rámci návštěvy příjmu do kurzu jim, mimo jiné, popřála hodně štěstí nejen do nového roku, ale také do nového – vojenského života.

I mezi nováčky jsou ženy, a co je zajímavé, hned několik z nich by mělo zamířit po úspěšném absolvování základní přípravy do Lipníka nad Bečvou. Posílit tamní profesionály by tak měla kuchařka, spojařka, řidička či logistka.

V tomto měsíci čeká nováčky nejen velké množství času stráveného teoretickým vzděláváním na učebnách, doplněného vojenským výcvikem, ale také mnoho času stráveného drilováním pořadové přípravy. Již ve čtvrtek 31. ledna je totiž čeká jeden z nejvýznamnějších okamžiků každého vojáka, a to slavnostní složení vojenské přísahy, která se uskuteční na Masarykově náměstí ve Vyškově před zraky jejich nejbližších.

Během následujících tří měsíců dostanou zabrat fyzicky i psychicky, ale to k poslání vojenského profesionála patří. A jeho náročnost není, jak se v průběhu kurzu ukáže, pro každého. Své v tomto nástupním termínu může sehrát i počasí, kdy se žáci přípravné služby zpravidla potýkají s mrazem a sněhem. I když někteří k tomu dodávají, že je pro ně lepší zima než horko v letních měsících.

A co budoucí profesionály motivuje k rozhodnutí sloužit vlasti? Dvacetidvouletý dělník Marek Ryška by rád tuto práci vyměnil za pyrotechnika u ženistů v Bechyni. Pochází z vojenské rodiny a život v armádě je pro něj přirozeným pokračováním rodinné tradice. A pro jiné, jako je například Kateřina Stratilová, adeptka na povolání vojenské řidičky, či Roman Papík, mířící z truhlařiny k chemikům do Liberce jako starší průzkumník, je to výzva, touha po radikální změně v životě, jeho smyslu, odpovědnosti. Důležitou roli pak u rekrutů hrají i finanční a sociální jistoty.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. January 2019)