Vojenští profesionálové s květem koniklece ve znaku věnovali Vojenskému fondu solidarity 14 609 Kč

Vojenští profesionálové s květem koniklece ve znaku věnovali Vojenskému fondu solidarity 14 609 Kč

V pondělí 7. ledna převzala poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR brig. gen. Lenka Šmerdová od zástupců Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště symbolický šek, který věnovali Vojenskému fondu solidarity jako výraz své upřímné podpory všech kolegů – vojáků.

Symbolický šek v hodnotě 14 609 Kč předal brig. gen. Lence Šmerdové náčelník SOVZ Hradiště mjr. Martin Kuna v doprovodu svého zástupce kpt. Ladislava Synáče a náčelníka štábu kpt. Františka Truhláře. Vybrané peníze pocházejí z dobrovolných příspěvků zaměstnanců SOVZ Hradiště a z výtěžku nejrůznějších akcí, které sami organizují na podporu Vojenského fondu solidarity. Za všechny lze uvést např. podzimní pochod po zaniklých osadách nacházejících se na území současného výcvikového prostoru.

Hradiště, které je známé spíše pod názvem Doupov, je největším vojenským výcvikovým prostorem v České republice. Vzniklo z rozhodnutí československé vlády již v roce 1953 na území po odsunutém německém obyvatelstvu a v loňském roce tak oslavilo 65 let své existence. Kromě vojáků AČR a armád NATO využívají zdejší výcvikový prostor také složky Integrovaného záchranného systému a ozbrojené složky České republiky – cvičí zde policie, hasiči, zdravotnická záchranná služba, vězeňská či ochranná služba. V uplynulém roce ve zdejším prostoru proběhlo i největší cvičení aktivních záloh – Hradba 2018.

Pondělní setkání, kterého se zúčastnil i velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov brig. gen. Radek Hasala, doprovázela přátelská atmosféra. Major Kuna při této příležitosti blíže vysvětlil organizaci a chod SOVZ Hradiště, které je specifickým vojenským zařízením o 150 zaměstnancích. Vojáci, kterých zde slouží 50, tak tvoří – pro někoho možná překvapivě – pouze jednu třetinu všech zaměstnanců.

Za svými vojenskými kolegy napříč celou AČR však stojí příslušníci SOVZ Hradiště jako jeden velký tým. Svým aktivním přístupem dlouhodobě podporují a propagují Vojenský fond solidarity, čímž se podílejí na pomoci vojákům v těžkých životních situacích. Za to jim patří naše srdečné poděkování.


Autor: Tereza Mrkvičková, www.fondsolidarity.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (10. January 2019)