Středočeská rota aktivní zálohy si jako první vyzkoušela výcvik na simulátorech CSTT

Středočeská rota aktivní zálohy si jako první vyzkoušela výcvik na simulátorech CSTT

Záložníci ze Středočeského kraje jsou první mezi aktivními zálohami, kteří si vyzkoušeli výcvik na speciálních vojenských trenažérech v Brně a Vyškově. Cvičení, při němž byly simulovány situace a úkoly, které by příslušníci AZ plnili i ve skutečnosti, se setkalo s velkým ohlasem.

„Bylo to perfektní. Měli jsme nasimulovanou řadu situací včetně přesunů techniky a střežení objektů důležitých pro obranu státu a museli jsme na ně reagovat. Mohli jsme si vyzkoušet různě – i špatně – reagovat, aniž jsme způsobili škodu. To bychom si v reálu samozřejmě nemohli dovolit," říká velitel roty major Robert Speychal.

V Brně, u Centra simulačních a trenažérových technologií CSTT, vojáci AZ Krajského vojenského velitelství Praha – Středočeský kraj cvičili pod námětem, který znali už ze cvičení Hradba 2018. „Rota a štáb KVV procvičovaly plánovací a rozhodovací proces, vojáci pak přesun na dlouhou vzdálenost, převzetí vybraných objektů důležitých pro obranu státu a jejich následnou ochranu a obranu v rámci celého spektra simulovaných situací," prozradil ředitel KVV Praha plukovník Roman Tkačík.

Ve Vyškově, kde mají k dispozici trenažéry zbraní a techniky, aktivní záložníci trénovali efektivní palbu z ručních zbraní a přesuny techniky v kolonách včetně řešení krizových situací v podobě vojenských i nevojenských incidentů.

Záložníkům s výcvikem na počítačích pomáhali v Brně vojáci 7. mechanizované brigády a 53. pluku průzkumu a elektronického boje. I pro ně byl výcvik přínosem – ačkoliv zde byli netradičně pouze v rolích obsluhy trenažérů a nikoliv cvičících: „Spolupráce s vojáky v aktivní záloze je na velmi dobré úrovni a je v podstatě srovnatelná s profesionálními vojáky Armády ČR," řekl desátník Patrik Holčík ze 7. mechanizované brigády.

Velitel CSTT v Brně podplukovník Jiří Simmer si rozšiřující spolupráci s aktivní zálohou pochvaluje: „Jednotlivá velitelství už v současnosti využívají pro taktický výcvik svých jednotek odbor simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově, zejména simulátory vozidel Pandur, BVP-2, T-72M4CZ a simulátory vozidel ostatních typů techniky. Výcvik v Brně, který nyní absolvovali Středočeši a ostatní už projevili zájem, je kvalitativně postaven na vyšší úroveň výcviku zejména v oblasti plánování činnosti, zpracování bojové dokumentace a nácviku systému velení a řízení v rámci pěších rot."


Autor: praporčík Michal Hubálek, ww.army.cz

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. January 2019)