SOVZ Hradiště: Loňský rok přinesl velmi významné události

SOVZ Hradiště: Loňský rok přinesl velmi významné události

V roce 2018 se Středisko obsluhy výcvikového zařízení (SOVZ) totiž zapojilo nejen do oslav v přilehlých obcích VVP Hradiště, ale především zabezpečovalo oslavy výročí založení Vojenského újezdu Hradiště a tak i výcvikového prostoru.

65 let uplynulo od založení vojenského újezdu v místech, kde dříve bylo několik desítek osad. Společných oslav všech subjektů působících na území našeho největšího vojenského újezdu, tedy Újezdního úřadu Karlovy Vary s přednostou podplukovníkem Vašíčkem, SOVZ Hradiště s náčelníkem majorem Kunou a VLS s.p. divize Karlovy Vary s JUDr. Kšicou, se zúčastnili náměstek MO Pavel Beran, náčelník štábu VeV-VA Vyškov plukovník gšt. Jaroslav Medek, vedoucí oddělení řízení KVV a újezdních úřadů plukovník gšt. Roman Kučera, zástupce ředitele VLS Zdeněk Mocek a další významní hosté. „Obrovskou radost nám všem udělala také účast dosavadních velitelů VVP, potažmo SOVZ Hradiště, a možnost je tak vidět všechny pohromadě na jednom místě, a to na Radošově,“ zmiňuje major Kuna.

V obci Doupovské Hradiště byl v loňském roce také restaurován památník obětem první světové války, a protože se jedná o obec, která ještě v roce 2015 byla součástí VVP, nemohli u oslav obce chybět ani příslušníci SOVZ. Při výročí 28. října se zase zařízení dostalo cti být při výsadbě lip na náměstí v obci Radonice, kde součástí oslav bylo také slavnostní odhalení památníku obětem válek se symbolickým položením kytic. Ty položili společně náčelník SOVZ major Kuna a starosta obce Jaroslav Santner.


Autor: nrtm. Libor Kele, vedoucí praporčík SOVZ Hradiště

Foto: archiv SOVZ Hradiště

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (24. January 2019)