Praporčíci, pozor! Do základního praporčického kurzu, nástup!

Praporčíci, pozor! Do základního praporčického kurzu, nástup!

V pondělí 21. ledna 2019 u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, Odboru profesní přípravy, Velitelství výcviku-Vojenské akademie, praporčickou hantýrkou řečeno u „Praporčické školy“, odstartoval další rok kariérového vzdělávání příslušníků praporčického sboru. V tento den nastoupilo do kurzu téměř 150 nových posluchačů od útvarů napříč celou AČR. Posluchače čeká dlouhých 12 týdnů naplněných studiem.

Základní praporčický kurz je určen pro vybrané poddůstojníky ve vojenské hodnosti rotný s plánovaným služebním zařazením na pozice s plánovanou hodností rotmistr až praporčík. Úspěšným absolvováním tohoto kurzu si uvedení posluchači splní jeden ze svých profesních předpokladů, který je nezbytný pro pokračování v jejich další kariéře praporčíka. Jak se vyjádřil jeden ze starších instruktorů, splnění tzv. kariérního požadavku je nejčastěji užívaným argumentem při seznamování s cílem kariérních kurzů. Přesto, nám instruktorům jde primárně o to, abychom u posluchačů dokázali přednášenou teorii spojit s jejich dosavadní praxí. Smysl kurzu spatřujeme v rozšiřování obzorů těmto posluchačům. Zde vlastně posluchači získávají definice toho, s čím se setkávají při své každodenní službě. Kromě samotného výkonu povinností je nutíme zamyslet se nad úlohou a pochopením role praporčického sboru, učíme je samostatnému rozhodování a aplikování získaných znalosti při velení a řízení podřízeným z řad mužstva a poddůstojníků.

Uplynulý rok 2018 byl pro praporčickou školu ve znamení personálních změn. V průběhu roku došlo ke zdvojnásobení počtu posluchačů v jednotlivých kurzech, současně s touto změnou bylo též nutné rozšířit tým instruktorů, provedly se také změny ve studijním plánu. Všechny zmíněné změny se podařilo zvládnout. Z tohoto pohledu nebude rok 2019 jiný. Počátkem nového roku se však praporčická škola dočkala svých mateřských učeben poté, co byla dokončena částečná rekonstrukce na učebním bloku C. Získání vlastních učeben je tak důležitým krokem v rozvoji praporčické školy. Jsme si jisti, že výuka v novém prostředí se pozitivně odrazí na kvalitě výuky a spokojenosti posluchačů, kteří se tak mohou lépe soustředit na úspěšné absolvování kurzu.


Autor: praporčík Martin Remeš, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

Vydal/a: 
Monika Nováková (28. January 2019)