Ve Vyškově přísahaly více než tři stovky nováčků

Ve Vyškově přísahaly více než tři stovky nováčků

Ve čtvrtek 31. ledna se uskutečnila na Masarykově náměstí ve Vyškově slavnostní vojenská přísaha příslušníků kurzů základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie.

Za přítomnosti ředitele Sekce rozvoje sil MO generálmajora Ivo Střechy, velitele Pozemních sil AČR generálmajora Josefa Kopeckého, místostarostky města Vyškov Karin Šulcové a dalších významných hostů přísahalo věrnost naší vlasti 315 nových vojáků a vojákyň.

Byli mezi nimi jak rekruti AČR, tedy budoucí vojenští profesionálové, tak noví příslušníci aktivní zálohy i účastníci dobrovolného vojenského cvičení. „Vojáci a vojákyně, očekávám, že budete ctít a zachovávat tradiční vojenské hodnoty, tedy odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest,“ řekl jim v rámci objasnění významu vojenské přísahy velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Radek Hasala a vyzdvihl, že její složení je projevem vlastenectví. „Rozhodli jste se změnit svůj život, sloužit republice, často se vzdát pohodlí domova a podrobovat se náročnému vojenskému výcviku, vojenské organizovanosti, vojenské kázni, podřizovat se rozkazům a připravovat se na boj. Zde ve Vyškově se učíte prvním vojenským krokům. Ukazujete tím nejenom odvahu, ale jak jsem již jednou řekl především vlastenectví, které k vojákům patří,“ zmínil generál Hasala, který dodal, že si váží každého takového rozhodnutí.

Za velení AČR po samotném aktu složení vojenské přísahy vystoupil generálmajor Ivo Střecha, který při této příležitosti zdůraznil, že velení AČR nedělá rozdíl mezi vojáky a příslušníky aktivní zálohy, která je nedílnou součástí naší armády. „Stále se zvyšující zájem občanů o vstup do aktivní zálohy je důkazem, že jsme se vydali správným směrem. Stejně tak si vážíme účastníků dobrovolných vojenských cvičení, kteří, byť v menším počtu než záložníci, dnes také složili slib věrnosti a služby vlasti. Jejich přítomnost potvrzuje, že si stále více našich občanů uvědomuje potřebu chránit bezpečí a jistoty naší republiky. Samotné ozbrojené složky by na případné vážné ohrožení kapacitně nemohly stačit, proto vítáme na dobrovolné kurzy a cvičení každého opravdového zájemce. Oceňuji vaši ochotu věnovat svůj volný čas přípravě na aktivní pomoc naší zemi a jejím obyvatelům v případě nouze,“ dodal generál Střecha.

Vojáci, příslušníci aktivní zálohy a dobrovolníci se složením přísahy stali součástí armády, která je platným členem Severoatlantické aliance a může se chlubit jak bohatou historií a tradicemi, tak novodobými úspěchy doma i v zahraničí. Nováčci jsou však stále ve zkušební době, neboť musí splnit také druhou podmínku, a to úspěšné dokončení kurzů základní přípravy. Záložníci a dobrovolníci tak mají před sebou ještě dva týdny a profesionálové 7 týdnů náročného základního výcviku.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (31. January 2019)