Prapor zabezpečení Vyškov od dubna s novým velitelem

Prapor zabezpečení Vyškov od dubna s novým velitelem

V pátek 29. března se uskutečnil slavnostní nástup příslušníků Praporu zabezpečení Vyškov, a to při příležitosti předání funkce velitele.

Současný velitel, odcházející do zálohy, podplukovník Jan Bouda v rámci slavnostního aktu symbolicky předal bojový prapor Praporu zabezpečení Vyškov veliteli Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádnímu generálovi Radku Hasalovi a ten jej poté předal novému veliteli, kterým byl od 1. dubna ustanoven podplukovník Radoslav Dostál.

Slavnostního aktu, který byl stvrzen také podpisy Zápisu o předání funkce, byli přítomni i hosté, mezi kterými nechyběl ani vnuk plukovníka in memoriam Ladislava Preiningera pan Jan Jirsa, neboť prapor zabezpečení nese čestný název Ladislava Preiningera.

„Rád bych tedy při dnešní příležitosti poděkoval nejen dosavadnímu veliteli praporu zabezpečení podplukovníku Janu Boudovi za jeho práci, kterou pro tuto jednotku zabezpečení ve funkci velitele vykonal, potažmo pro Velitelství výcviku-Vojenskou akademii a Armádu České republiky, ale také vám všem. Jste nositeli rukávového znaku s řetězem uprostřed, ti kteří nás zabezpečují, ti bez kterých by se žádný výcvik nemohl uskutečnit. Hluboce si vaší práce a vašeho poslání vážím,“ řekl mimo jiné ve svém vystoupení generál Hasala, který rovněž uvedl, že podplukovník Bouda tuto funkci zastával téměř 7 a půl let.

Nový velitel podplukovník Radoslav Dostál u praporu zabezpečení není žádným nováčkem. Cenné zkušenosti zde získal již při svém několikaletém působení jako náčelník štábu, které si poté rozšířil ve funkci náčelníka Centra přípravy pozemních sil Odboru profesní přípravy VeV-VA.


Prapor zabezpečení Vyškov

  • Nositel čestného názvu Ladislava Preiningera.
  • Je přímým nástupcem bývalé zabezpečovací základny a přímo podřízeným útvarovým zařízením Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Tedy stejně jako SOVZ Libavá, Boletice, Hranice, CSTT Brno či MATC Vyškov.
  • Jeho hlavním úkolem je na základě požadavků zabezpečit nejen náš výcvik, ale výcvik dalších útvarů posádky Vyškov a cvičících jednotek ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina technikou, materiálem, municí, pohonnými hmotami, učebně výcvikovou základnou i logistickými službami. Mezi nejnáročnější zabezpečované akce praporu zabezpečení ve spolupráci s Vojenskou akademií patřily nepochybně PLAVBY a JÍZDY tanků pod vodou celé AČR v prostoru vodního cvičiště Myslejovice a také celá řada cvičení, včetně těch do zahraničních operací.
  • Velmi profesionálně prezentuje AČR také na veřejnosti. Ať už činností Vojenské hasičské jednotky, či svoji technikou na řadě akcí pro veřejnost, a to včetně těch pro AČR nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších, jako jsou Dny Nato, Bahna, Cihelna, CIAF, IDET a samozřejmě jeho příslušníci a technika jsou nezbytnou součástí slavnostních vojenských přísah a dalších akcí pořádaných nejen tady ve Vyškově, ale i Univerzitou obrany Brno.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (1. April 2019)