SOVZ Libavá hostilo XIX. ročník konference Vojenské zdravotnické služby

SOVZ Libavá hostilo XIX. ročník konference Vojenské zdravotnické služby

Ve dnech 26. až 28. března 2019 se již tradičně v prostorech Domu armády Libavá konal XIX. ročník konference Vojenské zdravotnické služby (dále VZdrSl).

Konference probíhala pod záštitou ředitele Odboru vojenské zdravotnické služby plk. gšt. RNDr. Hynka Schvacha, Ph.D., ředitele Agentury vojenského zdravotnictví gen. MUDr. Zoltána Bubeníka a děkana fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D. Na akci se rovněž podíleli Vojenská nemocnice Olomouc, Česká lékařská komora, Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester a Česká asociace sester.

Konference byla zahájena pracovním jednáním za účasti gen. MUDr. Zoltána Bubeníka, gen. Ing. Jaroslava Schöna, plk. gšt. RNDr. Hynka Schvacha, Ph.D., a dalších čelních představitelů VZdrSl, společně se zástupci firem, podílejících se na modernizačních procesech zdravotnického vybavení AČR.

Samotná konference se nesla v duchu nových poznatků a prohlubování znalostí nejen z medicíny, ale i z oblasti plánování, práva a dalších. Prezentováno bylo množství témat v podání předních odborníků, jak z armádní, tak i civilní sféry. Že je o tyto informace všeobecně velký zájem, svědčí i účast, která se již několik let pohybuje okolo 250 registrovaných účastníků konference.


Text: npor. Bc. Antonín Trucla, starší důstojník štábu SOVZ Libavá a mjr. PhDr. Jaroslav Žďára

Foto: archiv SOVZ

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. April 2019)