Život máme jen jeden a Den zdraví nabídl řadu možností, jak si jeho kvalitu udržovat či zlepšovat

Život máme jen jeden a Den zdraví nabídl řadu možností, jak si jeho kvalitu udržovat či zlepšovat

Při příležitosti Světového dne zdraví, který každoročně 7. dubna vyhlašuje Světová organizace zdraví (WHO), se ve středu 3. dubna v prostorech Společenského klubu kasáren Dědice uskutečnila veřejná akce pro zaměstnance útvarů a zařízení posádky Vyškov „Den zdraví“.

Pod záštitou náčelníka štábu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov plukovníka Jaroslava Medka akci připravilo pracoviště podpory kvality života ve spolupráci s těmito subjekty:

  • Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p. o., Praha (CASRI)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Univerzita Palackého Olomouc, katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty
  • Svět zdraví, pobočka Ostrava a Vyškov
  • Agentura vojenského zdravotnictví, oddělení operační psychologie, výuky a výcviku
  • Centrum tělesné výchovy VeV-VA Vyškov
  • Centrum komunikačních a informačních technologií VeV-VA Vyškov
  • Operační oddělení VeV-VA Vyškov, posádková správa

Účastníci akce se na přednáškách věnovaných celostnímu přístupu ke zdraví, výživě, psychohygieně a spánku dozvěděli mnoho poznatků souvisejících s podporou zdraví v těchto oblastech, mohli si v rámci diagnostických pracovišť otestovat řadu tělesných a duševních parametrů, jako např. aktuální „fyzičku“ v zátěžovém testu, funkci plic, posturální stabilitu, biomechaniku došlapu, složení těla nebo riziko Alzheimerovy nemoci, a prokonzultovat je s odborníky. Zároveň probíhaly i ukázky vybraných praktických cvičení zaměřených na odstranění potíží a prevenci. Součástí „Dne zdraví“ byla i prezentace Vojenské zdravotní pojišťovny ČR.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu uvedené akce!

V rámci Dne zdraví proběhla také slosovatelná anketa spokojenosti účastníků. Anketní lístek vyplnilo 82 respondentů. Vylosovaní výherci získali dárkové balíčky, které do soutěže věnovala VoZP. Šťastnými výherci se stali: kpt. Ing. Radomíra Schneiderová, prap. Bc. Adam Pásler, o. z. RNDr. František Herodek, o. z. Mgr. Helena Němcová a o. z. Lenka Maršalová. Blahopřejeme.

Děkujeme všem, kteří vyplnili anketní lístky, za jejich postřehy a ostatním návštěvníkům akce za účast.


Text: o.z. Ing. Mgr. Martin Doležel, Skupina podpory kvality života Operačního oddělení VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT, kpt. Mgr. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. April 2019)