Pozvánka na Slavnostní vojenskou přísahu

Pozvánka na Slavnostní vojenskou přísahu

Velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Ing. Radek Hasala si Vás dovoluje pozvat na Slavnostní vojenskou přísahu příslušníků kurzu základní přípravy, která se uskuteční v úterý 30. dubna od 10.00 hodin na Masarykově náměstí ve Vyškově.

„Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly ozbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy.
Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení.
Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.
Tak přísahám!“

„Tak přísaháme!“ Zazní z úst bezmála pěti stovek armádních rekrutů, kteří nastoupili v pondělí 1. dubna k absolvování tříměsíčního kurzu základní přípravy u Centra základní přípravy VeV-VA. Po složení vojenské přísahy tedy čekají tyto armádní nováčky ještě dva měsíce náročného základního výcviku. Teprve po jeho úspěšném absolvování budou právoplatnými profesionály AČR.

 


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. April 2019)