Při příležitosti 74. výročí osvobození Vyškova se na jeho náměstí uskutečnila vojenská přísaha

Při příležitosti 74. výročí osvobození Vyškova se na jeho náměstí uskutečnila vojenská přísaha

V úterý 30. dubna se na Masarykově náměstí ve Vyškově uskutečnila slavnostní vojenská přísaha příslušníků kurzu základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) pro nové armádní rekruty, tedy vojenské profesionály.

Za přítomnosti náměstka ministra obrany pro řízení sekce dozoru a kontroly a rovněž náměstka pro řízení sekce správy a řízení organizací Antonína Rady, senátora Ivo Bárka, starosty města Vyškova Karla Jurky a dalších hostů, složilo slib věrnosti naší vlasti 463 nových vojínů a vojínek.

„Tak přísaháme!“ zaznělo z úst těch, kteří stále pokračují v tříměsíčním základním výcviku, do něhož jich nastoupilo na začátku tohoto měsíce celkem 491. Po složení vojenské přísahy tak čekají tyto vojáky v tzv. zkušební době ještě dva náročné měsíce této počáteční přípravy každého vojáka. Teprve po úspěšném absolvování kurzu se totiž stanou právoplatnými profesionály AČR.

„Vojenská přísaha patří neoddělitelně k vojsku a k životu vojáka. Je to jeden z prvních milníků a současně i základním kamenem každé profesní kariéry v armádě. Je významným právním aktem, který má oporu v Ústavě České republiky, zákonech a služebních řádech a je také závazkem morálním,“ objasnil její význam v průběhu slavnostního aktu velitel VeV-VA brigádní generál Radek Hasala, přičemž zdůraznil, že nejde jen o slavnostní symbolický a obřadný akt, ale především o osobní, dobrovolný závazek povinnosti při obraně státu.

„Vojáci a vojákyně, očekávám, že budete ctít a zachovávat tradiční vojenské hodnoty: odpovědnost, spravedlnost, obětavost, odvahu, věrnost a čest a zároveň věřím, že se důstojně zařadíte k těm českým vojákům, na které vzpomíná náš národ – a často i svět – s úctou a láskou. Složit vojenskou přísahu je projevem vlastenectví,“ zmínil dále generál Hasala a zdůraznil, že si váží rozhodnutí každého z nich stát se profesionálními vojáky, neboť toto rozhodnutí je spojené s odvahou a sebezapřením. „Rozhodli jste se změnit svůj život, rozhodli se sloužit republice, často se vzdát pohodlí domova a podrobovat se náročnému vojenskému výcviku, vojenské organizovanosti, vojenské kázni, podřizovat se rozkazům a připravovat se na boj. Zde ve Vyškově se učíte těm prvním vojenským krokům. Ukazujete tím nejenom odvahu, ale jak jsem již jednou řekl především vlastenectví, které k vojákům patří,“ pronesl dále generál Hasala k přísahajícím, přičemž zdůraznil také důležitost podpory nejbližších při výkonu tohoto poslání. A těch dorazily na náměstí stovky, i přesto, že počasí příliš nepřálo.

Přísaze předcházela tradičně i statická ukázka obrněných kolových vozidel Dingo a Iveco a transportéru Pandur a prezentována byla také výstroj a výzbroj nejrůznějších armádních odborností, a to pod vedením příslušníků Odboru profesní přípravy VeV-VA a Praporu zabezpečení Vyškov.

Zástupci VeV-VA, v čele s velitelem brigádním generálem Radkem Hasalou, se ještě v odpoledních hodinách účastnili pietních aktů u příležitosti 74. osvobození města Vyškova a konce druhé světové války, a to u Památníku osvoboditelů a na starém hřbitově.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. April 2019)