Z přípravy chemického vojska: Radiační a chemický průzkum

Z přípravy chemického vojska: Radiační a chemický průzkum

První květnový týden vrcholil pod vedením Úseku přípravy chemického vojska Odboru profesní přípravy VeV-VA třítýdenní kurz Radiační a chemický průzkum.

Ten je určen pro příslušníky jednotek chemické vojska a navazuje na všeobecný kurz z působnosti chemického vojska Základní kurz specialisty. Trvá tři týdny.

V prvním týdnu kurzu se kurzanti učili základní metodiky přípravy vozidel k radiačnímu a chemickému průzkumu a provádění radiačního a chemického průzkumu a pozorování. Součástí prvního týdne byla dále práce s přístroji pro detekci chemických látek a měření dozimetrických veličin, dále sestavování a odesílání zpráv CBRN a v neposlední řadě byly zopakovány i prostředky individuální ochrany se zaměřením na ochranné děvy, používané v chemickém vojsku.

Obsahem druhého týdne byla činnosti na pozorovacím stanovišti, kde si budoucí průzkumáci nacvičili jak pozorování z vozidla, tak i z vybudovaného předsunutého pozorovacího stanoviště. V prostoru pozorování bylo simulováno několik událostí, mezi nimi například pozemní jaderný výbuch, či výbuch kontejneru s neznámou látkou, na něž dle metodik reagovali.

Závěrečný týden kurzu je věnován chemickému, radiačnímu a nespecifickému biologickému průzkumu na speciálních vozidlech BRDM-2ch, UAZ-469-CH a LR130-CH a provádění dozimetrické a chemické kontroly.

Kurz je završen testem a ústní zkouškou, kde se prověří jak metodika, tak znalosti techniky a přístrojů radiačního a chemického průzkumu.


Text a foto: nrtm. Bc. Veronika Richter, Úsek přípravy chemického vojska

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (3. May 2019)