S novou hodností přebíráte zásadní díl odpovědnosti, řekl generál Opata novým plukovníkům. Mezi nimi byli i dva zástupci VeV-VA

S novou hodností přebíráte zásadní díl odpovědnosti, řek generál Opata novým plukovníkům. Mezi nimi byli i dva zástupci VeV-VA

Při příležitosti oslav Dne vítězství se v úterý 7. května uskutečnilo ve Slavnostní síni Národního památníku v Praze na Vítkově slavnostní jmenování vojáků do hodnosti plukovníka. Náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata udělil také čestné odznaky.

Sedmnáct nově jmenovaných plukovníků převzalo z rukou generála Opaty dekrety. „Na armádu jsou kladeny vysoké nároky. Nastavené mechanismy kladou jasná a tvrdá kritéria na vojáky. S plukovnickou hodností přebíráte také zásadní díl odpovědnosti za další formování našich ozbrojených sil,“ řekl generál Opata plukovníkům, od kterých očekává odpovědnost a samostatnost při vedení podřízených ve stále komplikovanějších výzvách.

Za všechny nové plukovníky promluvil náčelník odboru plánování Velitelství pozemních sil plukovník Jiří Simmer. Zdůraznil, že jmenování je nejen pocta, ale také výzva a závazek. „Úkoly, které před nás budou postaveny, budeme řešit odpovědně a svědomitě. Jmenování do hodnosti plukovníka vnímáme jako poctu, ale i jako závazek,“ sdělil plukovník Simmer.

Za dlouhodobou poctivou a kvalitní práci a za mimořádné zásluhy o armádu udělil generál Aleš Opata 27 vojenským profesionálům a občanským zaměstnancům čestné odznaky Armády ČR Za zásluhy II. a III. stupně.

Oceněným poté poděkoval za dosavadní přínos a popřál mnoho dalších služebních, pracovních i  osobních úspěchů.


Autor: kpt. Tomáš Maruščák, Oddělení komunikace s veřejností KaGŠ

Foto: Marie Křížová, Radko Janata,www.army.cz


Mezi novými plukovníky jsou také dva zástupci Velitelství výcviku-Vojenské akademie, a to náčelník Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV-VA plk. Ing. Miloš Zrubec a velitel (ředitel) MATC (které je přímo podřízeným útvarovým zařízením VeV-VA) plk. Ing. Karel Valvoda.

Blahopřejeme!


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (9. May 2019)