URNA: Vyškovským prezentoval českou protiteroristickou policejní jednotku její vedoucí instruktor

Od veřejné bezpečnosti po URNA. Vyškovským prezentoval českou protiteroristickou policejní jednotku její vedoucí instruktor

Ve středu 15. května se uskutečnila u Velitelství výcviku-Vojenské akademie další ze zajímavých přednášek. Policejní jednotku URNA (Útvar rychlého nasazení) zde představil major ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D.

V řízené besedě vojenským historikem, příslušníkem Aktivní zálohy poručíkem Martinem Vaňourkem, doprovázené řadou fotografií, se účastníci z řad stálého stavu, ale i kurzů a také posluchačů Akademie 3. věku, dozvěděli nejprve informace o samotném majorovi Laňkovi, jeho policejní kariéře, včetně absolvování několika odborných stáží v zahraničí. Mezi nimi nechyběla ani ta, pro majora Laňku nejcennější zkušenost, a to u protiteroristické jednotky SAS Britské armády.

V další části se major Laňka s posluchači podělil o své cenné dlouhodobé zkušenosti z působení v URNA, kdy předmětem diskuze bylo, mimo jiné, postavení jednotky URNA v rámci Policie České reoubliky, náročnost výcviku a výcvikové možnosti, spolupráce se zahraničními útvary rychlého nasazení, či účast příslušníků této jednotky v zahraničních operacích. A stranou nezůstala ani spolupráce s armádou.

V současné době se major Laňka podílí na přípravě nováčků URNA, tedy vede jejich základní kurz. Zajímavostí je také, že mjr. ThDr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., v roce 2011 přijal jáhenské svěcení a je jedním ze zakládajících členů Křesťanské policejní asociace. A za zmínku stojí také vztah rodiny majora Laňky k armádě, kdy jedna z jeho dcer absolvovala právě ve Vyškově kurz základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy, přičemž přemýšlí i o kariéře vojenského profesionála.

V závěru své návštěvy major Laňka věnoval veliteli VeV-VA brigádnímu generálovi Radku Hasalovi ještě knihu o URNA.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. May 2019)