Ministr zahraničních věcí navštívil na vyškovsku i Velitelství výcviku-Vojenskou akademii

Ministr zahraničních věcí navštívil na vyškovsku i Velitelství výcviku-Vojenskou akademii

Ve středu 15. května navštívil Velitelství výcviku-Vojenskou akademii (VeV-VA) ministr zahraničních věcí (MZV) České republiky Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D., v doprovodu senátora Ing. Ivo Bárka a  náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu a majetek Romana Hanáka.

V kasárnách Dědice delegaci přivítal náčelník štábu VeV-VA plukovník gšt. Jaroslav Medek. Ten při krátkém brífinku, za účasti zástupců Centra dopravní výchovy a Odborů profesní přípravy a přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy, objasnil poslání VeV-VA jako zařízení pro přípravu personálu rezortu Ministerstva obrany, kterým ročně projede kolem 16 tisíc osob.

Nezůstává však jen u přípravy personálu vlastního rezortu. „Spolupracujeme i s řadou jiných rezortů, mezi nimi i s ministerstvem zahraničních věcí, v rámci které se Vojenská akademie věnuje již několik let přípravě diplomatů juniorů pro Diplomatickou akademii MZV, diplomatů seniorů a civilních expertů MZV,“ vysvětluje plukovník gšt. Medek a upřesňuje: „Ti, co jsou předurčení k plnění úkolů v krizových oblastech v zahraničí, zde prochází kurzy speciální přípravy pro zvládání krizových situací, tzv. kurzy přežití pod vedením našich specialistů Úseku mezinárodní a mezirezortní přípravy VeV-VA.“

„Vážím si spolupráce našeho rezortu s ministerstvem obrany, vaše práce je součást naší diplomacie,“ zhodnotil její přínos ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Předmětem debaty pak byla především možnost prohloubení spolupráce v oblasti zahraničních operací. „Vojenská akademie se podílí na přípravě jednotlivců až po závěrečnou certifikaci jednotek do zahraničních operací, ale rovněž vysíláme naše instruktory do operací, kde se podílejí na vedení výcviku například v Mali,“ vysvětluje plukovník Medek a dodává: „V rámci závěrečné přípravy jednotek do operací pružně reagujeme na změny v krizových oblastech, kdy využíváme přímých účastníků těchto operací a jejich nejnovějších zkušeností z místa nasazení. V této přípravě je také zakomponováno seznámení se s kulturním prostředím, zvyklostmi a historií konfliktu (Cultural awareness) v oblastech působení naší armády.“

V závěru své návštěvy Tomáš Petříček zavítal také k vyškovskému odboru Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT). Tam si měl možnost vyzkoušet simulátor střelných zbraní SAVIT (Small Arms Virtual Indoor Trainer), který slouží nejen k drilování střelecké přípravy, ale také taktiky, střeleckých návyků apod. a prohlédnout si i univerzální cvičiště jízdy tanků pod vodou.

Svou návštěvu v posádce Vyškov pak ministr Tomáš Petříček stvrdil svým podpisem do kronik VeV-VA i CSTT.


Text: kpt. Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. May 2019)