Služba v armádě je tvrdá, ale tohle byste nechtěli zažít ani za trest. Nejtěžší a nejtvrdší bojový kurz v naší armádě absolvovalo 16 profesionálů

Služba v armádě je tvrdá, ale tohle byste nechtěli zažít ani za trest. Nejtěžší a nejtvrdší bojový kurz v naší armádě absolvovalo 16 profesionálů

V pátek 14. června se uskutečnilo v Národním památníku hrdinů Heydrichiády v Resslově ulici v Praze slavnostní vyřazení úspěšných absolventů kurzu Komando. Těch zde stanulo, za přítomnosti zástupců jejich domovských útvarů a zařízení, celkem 16.

„Není posvátnějšího místa v naší zemi pro převzetí insignií absolventa kurzu Komando, řekl zástupce velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie, plukovník gšt. Petr Svoboda, který spolu s náčelníkem Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV-VA plukovníkem Milošem Zrubcem a náčelníkem Úseku přípravy Komando majorem Robertem Zahurancem, předali čerstvým absolventům nejen absolvenmtské dekrety, ale i odznaky, nášivky a pamětní mince kurzu Komando. Symbolicky právě na tomto historicky významném místě odboje 2. světové války, kde svedlo svůj hrdinný boj 7 československých parašutistů proti přesile SS a Gestapa. Nevzdali se a bojovali až do konce. I oni prodělali obdobné výcviky, na jejichž tradice ten současný kurz Komando navazuje. Za 2. světové války tímto kurzem prošlo 252 dobrovolníků, včetně Jana Kubiše či Jozefa Gabčíka.

V novodobé historii byl kurz organizován a prováděn nejprve 4. brigádou rychlého nasazení a poté Velitelstvím výcviku-Vojenskou akademií ve Vyškově. Jedná se o elitní bojový kurz AČR zaměřený na velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností. Výcvik probíhá v taktických situacích a činnostech, které se blíží reálným bojovým podmínkám se zvýšenou psychickou a fyzickou zátěží. Na počátku, tedy 13. května, kurz pod vedením příslušníků Úseku přípravy Komando zahájilo 25 příslušníků Armády České republiky a mezi těmi, kteří jej zvládli úspěšně až do samého konce, jsou již tradičně příslušníci 4. brigády rychlého nasazení Žatec a 7. mechanizované brigády Hranice, ale nechybí ani zástupci 102. průzkumného praporu Prostějov, Univerzity obrany Brno a 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec.

FS dýku pro nejlepšího absolventa získal četař David Rečičár, příslušník 4. brigády rychlého nasazení, který k tomuto ocenění řekl: „Velmi si toho vážím, ale myslím si, že by si ji zasloužil každý z nás, protože v armádě je to o týmu, a toto by také nikdo nedokázal zvládnout sám.“

Hrdinou byl bezesporu také nejstarší účastník rotmistr Pavel Koruňák, 42letý příslušník 102. průzkumného praporu Prostějov, který se o absolvování kurzu pokoušel již potřetí. „Dvakrát jsem nedokončil, výhodou pro mě tedy bylo, že jsem věděl do čeho jdu, co mě zde čeká,“ vysvětluje rotmistr Koruňák a dodává: „Už nejsem nejmladší a fyzicky sem se připravoval i na řadě náročných soutěží, ale velmi důležité jsou zde i odborné znalosti a právě ty mi v předešlých pokusech chyběly. Cítím teď obrovskou úlevu a hrdost sám na sebe, byl to několikaletý osobní boj spojený s velkým odhodláním nevzdát se a dosáhnout svého snu a ten se stal nyní skutečností. Myslím, že dnes zde patřím asi mezi nejšťastnější, protože se mi to podařilo až na potřetí. Poblahopřát k velkému úspěchu mu přijel i velitel 102. průzkumného praporu podplukovník Pavel Hriník.

V rámci programu vyřazení byl udělen také odznak Komando za významnou pomoc a podporu tohoto kurzu náčelníkovi Úseku přípravy Komando majorovi Robertu Zahurancovi a v jeho závěru pak zástupci VeV-VA uctili památku padlých hrdinů položením kytice. Vzpomínku na padlé věnovali také všichni přítomní společnou minutou ticha.

Respekt našim hrdinům a gratulace novým absolventům! Další běh tohoto kurzu je plánován na podzim.

Reportáž České televize ze slavnostního aktu vyřazení sledujte zde:https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100614/video/702700


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. June 2019)