Kopřivnice 2019! A Centrum dopravní výchovy opět s překvapením…

Kopřivnice 2019! A Centrum dopravní výchovy opět s překvapením…

Napětí ve tvářích. Výbuch a dětský křik. Otec si sundává ruce z uší a snaží se utišit křičící dcerku. Airbag sedadla a volantu ještě před zlomky vteřiny plně nafouknuté nyní působí poněkud splasklým dojmem. I po tolika letech fungovaly tyto pasivní prvky vozidla bezchybně. Druhá část praktické ukázky, prezentována příslušníky Centra dopravní výchovy (CDV) Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) ve Vyškově, je doprovázena krátkým komentářem.

I na sedmém ročníku „Kopřivnické dny techniky 2019“ nemohli na žádost organizátorů chybět zástupci CDV VeV-VA ve Vyškově a přítomni byli také 2 příslušníci rekrutačního pracoviště Ostrava a 3 příslušníci z Univerzity obrany v Brně.

Tak jako v uplynulých ročnících i letos byl pro návštěvníky polygonu připraven bohatý program v kooperaci Tatra Trucks a.s. a města Kopřivnice. Ukázky historických vozidel či možnost jízdy ve vozidlech na testovacím polygonu nebo absolvování vyhlídkových letů vrtulníkem se staly již určitou stálicí posledních let na této akci pro veřejnost. Samozřejmě nelze opomenout patřičné logistické zabezpečení od kyvadlové dopravy z vlakového nádraží do areálu Tatra Trucks a.s. přes pestrou nabídku stánků s občerstvením po širokou škálu atrakcí pro celé rodiny.

V letošním roce byla expozice AČR rozdělena do dvou částí. Ve statické části se nacházela expozice Centra dopravní výchovy VeV-VA v podobě vojenské techniky, motocykl BMW F 650 GS doplněný o figurínu v motorkářském oblečení, Land Rover Discovery III s automatickou převodovkou, pancéřované IVECO a Tatra T-810 6×6 DO s vlekem PV18LP. Před slunečními paprsky byl ve stánku umístěn simulátor motocyklu, který se těšil velké oblibě převážně u dětí.

Opodál se nacházel prostor rekrutačního pracoviště Ostrava, kde byly nabízeny veškeré informace pro zájemce o vstup do AČR, případně aktivních záloh AČR, a stánek Univerzity obrany Brno poskytující informace zájemcům o studium na vysoké vojenské škole.

Největší část plochy expozice AČR byla obsazena dětským dopravním hřištěm, kde si děti pod odborným dohledem příslušníků CDV vyzkoušely svoji obratnost na koloběžce, případně jízdním kole. A možnost prokázat svoji zručnost měli samozřejmě i rodiče, kteří však v některých případech s jistou dávkou zdrženlivosti pochybovali o možnosti uspět v této zkoušce na velkých kolech na výtečnou. Jaké bylo jejich překvapení, když celou dráhu bezchybně absolvoval pán na vysokém kole (následovníku kostitřasu).

Vedle dopravního hřiště byla vytyčena menší víceúčelová plocha. Prioritu zde měla dráha sestavená z kuželů, kde si mohli návštěvníci „na vlastní kůži“ vyzkoušet tzv. „opilecké“ a „drogové“ brýle, které simulují fyziologický stav organismu člověka pod vlivem alkoholu a drog. Tato část expozice se těšila na rozdíl od simulátoru motorky velké oblibě především u dospělé části návštěvníků.

A proč to označení "víceúčelová"? I letos příslušníci CDV se aktivně podíleli na hlavním programu celé akce. Oproti minulému ročníku byly dynamické ukázky z důvodu náročnosti na materiál přesunuty na tuto menší plochu. Během několika minut byly odstraněny kužely a plocha vybavena záchytnou plachtou. Již tradičně byly provedeny ukázky odpálení airbagové vesty motorkáře, chránící páteř a oblast krku v případě jeho pádu z motocyklu. Velkým uznáním ze strany návštěvníků bylo oceněno současné odpálení volantového airbagu a bočního airbagu sedadla osobního automobilu. Po krátkém komentáři byla plocha nachystána k letošnímu překvapení. Tímto byly ukázky rozbíjení skel u osobního automobilu, pokud je nutné, v případě zablokovaných dveří, vniknout do vozidla touto cestou (zdravotní indispozice či zranění osoby uvnitř při nehodě apod.). Tato část ukázky byla ze strany přihlížejících vysoce hodnocena a není divu, že každou praktickou demonstraci v průběhu dvou dní diváci odměňovali hlasitým potleskem.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na akci podíleli – kolegům z rekrutačního pracoviště Ostrava a Univerzity obrany v Brně a zejména svým spolupracovníkům z Centra dopravní výchovy ve Vyškově, kteří i přes vysoké teploty a fyzické vypětí motto CDV „Učte se od nejlepších!“ beze zbytku opět naplnili.


Text: kapitán Petr Grygar, Centrum dopravní výchovy

Foto: kapitán Ing. Petr Grygar, Ph.D., nadrotmistr Pavel Pitron, Centrum dopravní výchovy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. June 2019)