Zdravotníci vycvičili letošní poslední specialisty CLS

Zdravotníci vycvičili letošní poslední specialisty CLS

Ve dnech 18. 11. – 29. 11. proběhl u úseku zdravotnických odborností Odboru profesní přípravy poslední kurz Combat Life Saver (CLS) v tomto roce.

Za společné účasti příslušníků Armády České republiky (AČR) a Ozbrojených sil Slovenské republiky (OSSR) proběhl kurz ve standardním dvoutýdenním formátu, kdy posluchači prošli základní metodiku poskytování první pomoci v poli, péči pod palbou, taktickou polní péči, evakuační péči, ale i pitvu a praktické zaměstnání z Taktické bojové neodkladné péče (TCCC) v prostoru trenažéru Koloseum.

Spolupráce příslušníků obou armád byla jako vždy bezchybná a na velmi vysoké úrovni, což se pro tyto „smíšené“ kurzy stalo již standardem.


Text: praporčík Jakub Svoboda, starší instruktor Úseku přípravy zdravotnických odborností (ÚsPřZdravOdb)

Foto: praporčík Jakub Svoboda, nadpraporčík Bc. Vladimír Lapčík, hlavní instruktor Odboru profesní přípravy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. December 2019)