I závěr Základního důstojnického kurzu přinesl zajímavosti

I závěr Základního důstojnického kurzu přinesl zajímavosti

Posluchači Základního důstojnického kurzu se v jeho závěru seznámili s kynologickou službou v naší armádě a navštívili 153. ženijní prapor v Olomouci.

Nejprve ve středu 27. 11. měli jedinečnou  možnost poslechnout si jednu z posledních přednášek, která pro ně byla připravena. Ta byla i s praktickou ukázkou realizována díky Agentuře vojenského zdravotnictví, oddělení veterinární služby. Šlo o představení kynologické služby AČR, tedy seznámit posluchače s hlavními úkoly a strukturou této organizace a  předvést jim praktickou ukázku zadržení pachatele pomocí služebního psa (belgického ovčáka Hira). Přednáška i praktická ukázka byla pro posluchače velmi zajímavým zpestřením, a to především díky vysoké profesionalitě příslušníků tohoto zařízení AČR. To dokazuje i fakt, že na konci přednášky zahrnuli posluchači členy kynologické služby spoustou dotazů. Takže jsme rádi, že se nám povedlo navázat dobrou spolupráci s touto složkou AČR a v budoucnu bychom chtěli v této spolupráci nadále pokračovat.

Na ukázku kynologické služby jsme hned ve čtvrtek 28. 11. plynule navázali návštěvou 153. ženijního praporu v Olomouci, kde pro nás velitel praporu podplukovník Petr Moravec připravil se svým týmem přednášku o schopnostech a struktuře 153. ženijního praporu a sérii několika ukázek techniky, kterou ženijní prapor disponuje a velice zajímavou přednášku o  práci příslušníků roty EOD spojenou s ukázkou materiálu, kterým tato jednotka disponuje. Posluchači tak během této návštěvy mohli získat ucelený pohled na to, jakým způsobem funguje a s jakou technikou a materiálem disponuje ženijní prapor. Mohli si tak vytvořit ucelenou představu o možnostech použití tohoto druhu vojska a pochopit, tak podstatu využití ženijního vojska v AČR.

Pro posluchače je z našeho pohledu tento typ ukázek ideální možností, kdy si mohou své teoretické znalosti propojit s reálnou skutečností. Podařilo se nám také navázat spolupráci s 153. ženijním praporem a doufáme, že i do budoucna budeme moci v těchto ukázkách pokračovat.


Text: nadporučík Bc. Petr Pírek, starší lektor Úseku kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: Bc. Ladislav Nikl

Vydal/a: 
Monika Nováková (8. December 2019)