Armáda dává naději: Během jednoho odpoledne rozšířilo Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) 252 armádních nováčků

Armáda dává naději: Během jednoho odpoledne rozšířilo Český národní registr dárců dřeně (ČNRDD) 252 armádních nováčků

Stalo se tak ve středu 11. prosince, tedy v předvánočním čase, kdy u Centra základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie uspořádali další z náborových akcí do registru dárců kostní dřeně. Ta se uskutečnila poprvé v rámci celorepublikové výzvy Armáda dává naději. A zapojili se nejen rekruti, ale i záložníci a dobrovolníci.

Tato výzva se rozběhla letos na podzim, pod záštitou brigádní generálky Lenky Šmerdové, přičemž smyslem projektu je najít dobrovolné dárce kostní dřeně z řad armády i široké veřejnosti. „Armáda si uvědomuje, že stejně jako naše bezpečnost, ani zdraví není pro všechny samozřejmost. Součástí naší profesní kvalifikace je naše zdraví a fyzická kondice, které nás řadí do pozice vhodných dárců kostní dřeně. My vojáci jsme si toho vědomi a chceme pomáhat. Proto i armáda dává naději,“ zdůraznila její smysl poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR a také ředitelka Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová.

Vyškovští příslušníci Centra základní přípravy však tímto způsobem s ČNRDD spolupracují již delší dobu a právě jejich nemalé úspěchy se staly základem podzimního spuštění celorepublikového projektu. Ty vyzdvihl i ředitel ČNRDD Daniel Pagáč, když v letošním posledním čísle časopisu Naděje bilancoval rok 2019 jako pestrý, bohatý a velmi úspěšný: „Vojenská akademie ve Vyškově, především zásluhou podplukovníka Petera Istenčina, přivedla během dvou let spolupráce již přes 2 tisíce vojáků a vojaček ochotných nejen k obraně vlasti, ale i k pomoci těžce nemocným pacientům. V průběhu roku jsme překročili hranici 90 tisíc zaregistrovaných dárců a nyní se pomalu ale jistě blížíme k magickým 100 tisícům. Je důležité a velmi mě těší, že se do náborových aktivit zapojují stále noví spolupracovníci i významné instituce.“

Tento počin byl také mimo jiné předmětem vyznamenání náčelníka Centra základní přípravy podplukovníka Petera Istenčina, který převzal 21. listopadu od náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty ocenění „Laudis Memorabilis“ a Pamětní minci za vynikající plnění služebních povinností v této funkci.

Uznání patří bezpochyby i všem vojákům a vojákyním, kteří se do tohoto projektu odhodlali zapojit. Velmi si jejich postoje vážíme.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: KZP

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. December 2019)