Emulátor raket 3M9 zvyšuje efektivitu výcviku i ve Vyškově

Emulátor raket 3M9 zvyšuje efektivitu výcviku i ve Vyškově

Vojsko pozemní protivzdušné obrany (PVO) je v Armádě ČR zastoupeno velmi malým podílem, ale o to víc a velmi úzce musí Velitelství výcviku-Vojenská akademie (VeV-VA), potažmo Úsek přípravy pozemní PVO Vyškov, spolupracovat s protiletadlovým raketovým plukem ve Strakonicích, jakožto jediným zástupcem výše zmíněného vojska, tak aby samotná příprava budoucích „odborníků“ co nejvíce vyhovovala požadavkům strakonické posádky.

Tato spolupráce se za dobu působnosti VeV-VA Vyškov víceméně naplňovala a stále se zlepšuje, jak v podobě zahrnutí vyškovských instruktorů do účasti ve vojenských cvičeních a domácích či zahraničních střelbách, tak naopak v zahrnutí strakonických instruktorů do výcviku v učebních kurzech VeV-VA Vyškov, ale i v poskytnutí speciální PVO techniky strakonickým bojovým útvarem vyškovské akademii, kterou naše akademie nedisponuje, jakou je například SURN CZ, průzkumné čidlo RVR či Emulátor raket 3M9. A právě o posledně jmenovaném Emulátoru raket 3M9 bychom se chtěli zmínit více.

Emulátor raket 3M9 je zařízení, jehož úkolem je imitovat činnost tří raket 3M9 na odpalovacím zařízení 2P25 protiletadlového raketového komplexu 2K12 KUB.*)

Do výzbroje AČR byl zaveden nedávno a za krátkou dobu potvrdil ambice do něj vkládané.

A co tedy Emulátor raket 3M9 „umí“?

Zmiňovaný emulátor („žlutá krabice“) simuluje 3 rakety na odpalovacím zařízení 2P25, rozpozná jejich navedení na cíl a hlásí připravenost ke střelbě. Po přijetí signálu „pal“ nebo „nemířený pal“ elektronicky imituje odlet jednotlivých raket. Počítá čas aktivace všech tří raket souběžně, čímž umožňuje vyhodnocení reakcí operátora odpalovacího zařízení 2P25 při výcviku bojové služby. Předává informace o průběhu činnosti a stavu simulace v reálném čase, souběžně reaguje na povely operátora z ovládacího pultu daného odpalovacího zařízení 2P25 i povely instruktora z řídícího PC tabletu komunikujícím s Emulátorem raket 3M9 přes technologii Wi-Fi. Emulátor raket rovněž předchází i vytvářením špatných návyků operátorů.

Před zavedením Emulátoru do výzbroje Armády ČR obsluha komplexu 2K12 KUB využívala k výcviku pouze učebně výcvikové rakety 3M9UD, které na první pohled vypadají jako ostré bojové rakety, s tím rozdílem, že mají místo bojové nálože a náplně paliva raketového motoru váhové ekvivalenty. Těchto raket bylo pro potřeby výcviku málo a stále jich ubývá z důvodu jejich nesnadné až nemožné opravitelnosti, což byl také hlavní důvod, proč touto učební výcvikovou raketou Prapor zabezpečení Vyškov nedisponoval. Šest metrů dlouhá učebně výcviková raketa 3M9UD s rozpětím stabilizátorů 1,2 metru a velmi křehkou „špicí“ z krystalického skla byla vzhledem k jmenovaným atributům a relativně velké četnosti převozů od protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích do Vyškova a zpět, komplikovaně dopravitelná.

Parametry emulátoru raket 3M9, jak rozměrové, tak technické, nejenže odbourávají problém s problematickou dopravou od bojového útvaru, ale mnohonásobně posunují možnosti nejen v činnosti operátorů, ale i obsáhlejší a důmyslnější kontrole ze strany instruktorů, a tím daleko více přibližují činnost operátorů jak odpalovacích zařízení 2P25, tak i operátorů řídícího a naváděcího radaru SURN CZ k reálné bojové činnosti.

*) Komplex 2K12 KUB je protiletadlovým raketovým systémem ve výzbroji 251. oddílu 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích. Je určen k ničení nepřátelských vzdušných cílů v malých a středních výškách v rozmezí 25 až 14 000 m, ve vzdálenostech 4 až 23 km, při rychlostech cílů do 600 m/s na příletu a 300 m/s na odletu. Skládá se ze samohybného řídícího a naváděcího radiolokátoru SURN CZ, ze čtyř odpalovacích zařízení SPU 2P25 (každé veze 3 rakety 3M9M3E) a dvou nabíjecích přepravníků TZM na podvozku ZIL. Komplex je plně kompatibilní s požadavky NATO.


Text: kpt. Ing. Roman Hýbl, náčelník skupiny, Úsek přípravy pozemní protivzdušné obrany

Foto: prap. František Hammerbauer

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. December 2019)