Další záložníci a dobrovolníci absolvovali kurz základní přípravy

Další záložníci a dobrovolníci absolvovali kurz základní přípravy

Ve čtvrtek 12.12. byl u Velitelství výcviku-Vojenské akademie slavnostně zakončen letošní poslední kurz základní přípravy pro nové příslušníky Aktivní zálohy a účastníky dobrovolného vojenského cvičení. Jeho absolventi a absolventky při této příležitosti složili také vojenskou přísahu, a to před zraky svých nejbližších.

„6 týdnů je za námi! Poslední kurz základní přípravy AZ 2019 ve Vyškově je minulostí a naše četa věřím, že se zapsala nesmazatelným písmem do historie Vojenské akademie Vyškov. Vše je o lidech a na ty jsme měli štěstí. Jak z řad kurzantů v naší četě, tak především instruktorů, kterým za 6 týdnů kumulujícího se zaměstnání, psychické a fyzické zátěže, patří ohromný díky,“ hodnotí vojín Jakub Dražan, přičemž dodává spolu s dalšími absolventy: „Není to lehké, ale pokud se můžete na 6 týdnů uvolnit, běžte do toho, ať už jako Aktivní záloha (AZ) Ozbrojených sil ČR nebo jako Dobrovolné vojenské cvičení (DVC).“

Zajímavostí je, že naposledy tento kurz proběhl pod důstojnickým vedením. Od nového roku bude celé Centrum základní přípravy již pod taktovkou „stříbrných“.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA, archiv vojína Jakuba Dražana

Vydal/a: 
Monika Nováková (16. December 2019)