Nový rok – nová kariéra. Letošní první armádní nováčci již v základním výcviku

Nový rok – nová kariéra. Letošní první armádní nováčci již v základním výcviku

Ve čtvrtek 2. ledna nastoupily k Úseku základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově více než čtyři stovky rekrutů Armády České republiky, přesněji 418 civilistů, nynějších vojínů a vojínek.

Ti zde budou procházet až do 19. března kurzem základní přípravy, který je připraví na zvládnutí základních povinností, znalostí a dovedností potřebných pro zahájení kariéry vojenského profesionála.

V rámci kurzu čeká na nováčky také slavnostní složení vojenské přísahy, a to ještě tento měsíc, přesněji ve čtvrtek 30. ledna. Ta se odehraje přímo v areálu kasáren Dědice.

Další nováčky zde přivítají hned v pondělí 6. ledna, kdy do šestitýdenního kurzu základní přípravy nastoupí noví záložníci a dobrovolníci.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. January 2020)