Další termín Základního důstojnického kurzu byl zahájen

Další termín Základního důstojnického kurzu byl zahájen

V pondělí 27. ledna proběhlo na společenském sále VeV-VA ve Vyškově zahájení Základního důstojnického kurzu v prezenční formě studia.

Tohoto zahájení se zúčastnil náčelník Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovník Ing. Josef Střítecký, který v úvodním vystoupení zdůraznil, že studium v kariérovém kurzu by mělo jejich účastníky motivovat k dalšímu sebevzdělávání a osobnostnímu rozvoji. Účastníkům kurzu popřál hodně štěstí.

Do kurzu nastoupilo 59 posluchačů, kteří se budou po dobu 16 týdnů připravovat na funkce se stanovenou hodností poručík až nadporučík. Jejich výuka bude zaměřená na Vojenské umění, Leadership a Obranná a bezpečnostní studia.


Text: kpt. Mgr. Lubomír Gola, Úsek kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: mjr. Ing. Hana Malachová, Ph.D., Úsek výuky všeobecných předmětů

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (29. January 2020)