Také „Praporčická škola“ postupně zahájila další výcvikový rok

Také „Praporčická škola“ postupně zahájila další výcvikový rok

Začátek nového výcvikového roku se u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků Odboru profesní přípravy nesl ve znamení finálních příprav a zahajování dalších kurzů pro „stříbrný sbor“. V minulých dnech zahájilo téměř 300 vojáků Základní praporčický kurz a Poddůstojnický kurz.

Poddůstojnický kurz (9 týdnů) má za cíl připravit vybrané vojáky na práci velitelů a instruktorů s odpovědností za vedení mužstva a poddůstojníků na základním stupni velení. Posluchači jsou vzděláváni ve smyslu získání základních kompetencí pro přímé velení a řízení podřízených. Získané návyky a dovednosti prokáží při závěrečných teoretických a praktických zkouškách.

Základní praporčický kurz (12 týdnů) připravuje vojáky na výkon služby ve vojenských hodnostech rotmistr až praporčík. Tuto skutečnost reflektuje i program kurzu, ve kterém je kladen důraz na pochopení role praporčického sboru z hlediska hierarchie AČR, vedení lidí a získání klíčových kompetencí pro práci v dané hodnosti. Posluchači své znalosti prověří v postupových testech, seminářích a v závěru při obhajobě své závěrečné práce.

Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků má nového náčelníka. Stal se jím nadpraporčík Pavel Bodrogi. Ten převzal pomyslnou štafetu od štábního praporčíka Vladimíra Blažka, který v současné době zastává pozici vrchního praporčíka VeV-VA. Nový náčelník „Praporčické školy“ přivítal posluchače slovy: „Neučíme zde kvantovou fyziku. Naším cílem je dát vám nejen všeobecné informace o armádě a jejím fungování, ale i nastavit standardy dané pro poddůstojnický a praporčický sbor.“


Text a foto: prap. Adam Kopecký, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. February 2020)