CSTT předvedlo své schopnosti a možnosti účastníkům porady NGŠ AČR

CSTT předvedlo své schopnosti a možnosti účastníkům porady NGŠ AČR

V pátek 14. února navštívili vyškovský odbor Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) účastníci výjezdní porady náčelníka Generálního štábu AČR, tedy velení armády, včetně velitelů brigád, pluků a leteckých základen. Toto centrum letos v lednu oslavilo 20. výročí od svého vzniku.

„Záměrem bylo představit účastníkům porady stav v oblasti simulačních a trenažérových technologií s důrazem na rozvoj schopností spojený s dokončením projektu „Propojení CSTT se simulačními centry NATO“ včetně instalace technologií, tedy schopností CSTT po roce 2022,“ vysvětluje velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie brigádní generál Radek Hasala, do jehož podřízenosti CSTT patří.

V rámci prezentace tak zazněly informace k přípravě velitelů a příslušníků štábu, propojení konstruktivní, virtuální a živé simulace, k využití simulace při přípravě posluchačů kurzů VeV-VA, ale i dalších účastníků, či možnosti provádění společného mezinárodního výcviku s využitím simulačních center NATO jako nadřízeného prvku.

Součástí byla dynamická ukázka nového taktického soubojového simulátoru, jeho schopností a možností využití při přípravě a výcviku. „Právě tento nový simulátor reprezentuje navýšení schopností u živé simulace. V závěru loňského roku úspěšně absolvoval zkrácené vojskové zkoušky a je zaveden do používání AČR. Poprvé byl využit v rámci cvičení 41. mechanizovaného praporu ve VVP Hradiště na začátku tohoto měsíce,“ říká náčelník centra podplukovník Přemysl Tuček a doplňuje: „Jednalo se o zkušební cvičení s využitím prostředků TSS a vozidla MOBEXCON jako prvku pro řízení a vyhodnocení cvičení se živou simulací.“ Ten také seznámil všechny přítomné s prvními zkušenostmi z „ostrého provozu“.

V závěru pak ještě účastníci shlédli dynamickou ukázku v rámci využití univerzálního cvičiště jízdy tanků pod vodou.


Centrum simulačních a trenažérových technologií Brno

  • V současné době patří do podřízenosti Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov.
  • Vzniklo jako praktický výsledek úkolů stanovených v Koncepci zavádění simulační a trenažérové techniky do Armády České republiky z roku 1998. K 1. lednu 2000 nejprve vzniklo Národní centrum simulačních a trenažérových technologií jako součást tehdejší Vojenské akademie v Brně a k 1. září 2000 pak Výcvikové středisko pozemních sil jako součást Vojenské akademie ve Vyškově. V důsledků úkolů stanovených reformou AČR byly k 1. dubnu 2003 Národní centrum simulačních trenažérových technologií v Brně a Výcvikové středisko pozemních sil ve Vyškově organizačně sloučeny do Centra simulačních a trenažérových technologií a dány do podřízenosti vznikajícího 4. velitelství výcviku a tvorby doktrín ve Vyškově (v současnosti Velitelství výcviku-Vojenská akademie). Tímto datem tedy začala oficiální doba činnosti současného Centra, které mělo velitelství a dvě relativně samostatná střediska. Velitelství centra a jedno středisko bylo zřízeno v Brně, druhé středisko bylo ve Vyškově. Toto dělení je formálně zachováno do dnes s tím, že střediska byla transformována na odbory simulačních a trenažérových technologií. Poslání, hlavní úkoly a určení centra i současných odborů zůstaly zachovány, struktura odborů prošla dílčími úpravami tak, aby byly optimalizovány požadavky na řízení a úkoly centra.
  • Z původně malého pracoviště, co do počtu personálu, rozsahu plněných úkolů a věhlasu bylo za 20 let proměněno na centrum se širokou škálou činností, od plnění výcvikových úkolů ve prospěch štábů a velitelů AČR, zabezpečování cvičení s mezinárodní účastí, ve prospěch přípravy příslušníků Vojenské policie, záchranných útvarů, štábů prvků Integrovaného záchranného systému, přes vzdělávání studentů současné Univerzity obrany ale i jiných vysokých škol a univerzit ČR až po naplňování expertní a experimentální činností v oblasti rozvoje AČR v oblasti aplikace simulačních a trenažérových technologií ve vojenství. Jedním z posledních cvičení, které se v CSTT uskutečnilo v lednu, bylo týdenní vojenské cvičení Military Fireman 2020 pro příslušníky hasičských jednotek. O jeho cílech, stejně jako o dalším spektru národních i mezinárodních aktivit CSTT, služeb, technice či prostředcích, které CSTT využívá, se dozvídá i široká veřejnost především díky webovým stránkám CSTT. To vnímám jako další z významných mezníků budování prestiže CSTT.
  • Nové podmínky nasazení AČR a prostředí NATO vyžadují mimo jiné i naplňování ambicí AČR – podílet se na přípravě štábů a jednotek armád států NATO v jednotném a interoperabilním prostředí pro všechny typy výcvikových simulací (konstruktivní, virtuální a živou simulaci). Z toho vyplývají i nové podmínky a úkoly pro CSTT spojené i s výstavbou nové budovy centra zde v kasárnách Dědice, která již běží naplno.

Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Hana Jurčová, CKIT VeV-VA 

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. February 2020)