Příslušníci kurzu základní přípravy v jeho průběhu darovali i finanční prostředky a šanci druhým na přežití

Příslušníci kurzu základní přípravy v jeho průběhu darovali i finanční prostředky i šanci druhým na přežití

I v této náročné a nepříznivé situaci se nám podařilo k obraně naší vlasti vycvičit další bezmála čtyři stovky nováčků Armády České republiky, kteří tak posílí profesionály útvarů a zařízení napříč celou armádou.

Splnili všechna kritéria kurzu základní přípravy, naučili se základním vojenským právům a povinnostem, získali potřebné základní znalosti i dovednosti pro výkon tohoto náročného poslání, složili vojenskou přísahu. Prošli náročným výcvikem, který je počátkem jejich nové kariéry a přitom ještě stihli myslet na jiné.

V průběhu jejich tříměsíčního základního výcviku se totiž zapojili hned do dvou významných projektů solidarity. Prvním počinem byla finanční sbírka do Vojenského fondu solidarity, kdy mezi sebou nováčci u Úseku základní přípravy VeV-VA vybrali úctyhodných 44 329 korun a dalším počinem pak bylo zapojení se do projektu Armáda dává naději, kdy 104 vojínů a vojínek rozšířilo během jediného dne řady Českého národního registru dárců dřeně.


Autor: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: archiv ČNRDD, Michal Voska, OK MO

Vydal/a: 
Monika Nováková (18. March 2020)