Fotosoutěž Vojenského fondu solidarity

Fotosoutěž Vojenského fondu solidarity

Předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová vyhlašuje pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty 3. ročník fotografické soutěže na téma „Vojáci pomáhají“.

Tímto aktuálním tématem bychom chtěli prezentovat pomoc vojáků, kteří jsou v první linii boje s koronavirem a pomáhají všude tam, kde je potřeba. Vítězné fotografie se stanou základem pro výrobu reprezentativního nástěnného kalendáře Vojenského fondu solidarity na rok 2021. Veškeré příspěvky získané od dobrovolných dárců v rámci distribuce tohoto kalendáře budou, stejně jako v uplynulých ročnících, směrovány na účet Vojenského fondu solidarity, a posléze vojákům a jejich rodinám, které se ocitnou v těžké životní situaci.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT:

  • voják z povolání, voják v aktivní záloze, občanský i státní zaměstnanec Ministerstva obrany České republiky.

POŽADAVKY:

  • každý účastník má možnost do soutěže přihlásit pouze jeden soubor o maximálně 5 fotografiích ve formátu JPG. Fotografie se musí týkat soutěžního tématu a musí na ní být voják ve vojenském stejnokroji. Soutěžící doplní informace o fotografii – její název a popis.

PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ:

  • fotografie v nízkém rozlišení a své kontaktní údaje (jméno a příjmení, název VÚ/VZ, telefonní číslo) zašlete na e-mailovou adresu: vfs@army.cz. V případě, že bude fotografie vybrána mezi 12 nejlepších, budeme vyžadovat originály fotografií v plném rozlišení potřebném pro výrobu kalendáře (velikost JPG souboru ideálně 3 MB a více).

TERMÍNY:

  • 16. dubna 2020 vyhlášení soutěže
  • 31. srpna 2020 uzávěrka soutěže
  • říjen 2020 slavnostní vyhlášení výsledků soutěže

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA:

  • spojitost s vyhlášeným tématem, úroveň zpracování, nápaditost

ODMĚNA PRO VÍTĚZE:

  • víkendový relaxační pobyt ve VZ Měřín a další věcné ceny

KONTAKTNÍ OSOBA:

  • Mgr. Tereza Stehlíková, 216 339, 602 695 803, vfs@army.cz

Více informací, včetně plakátu, naleznete v příloze.


Autor: Mgr. Tereza Stehlíková, www.army.cz

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. May 2020)