75. výročí Dne vítězství jsme si připomenuli poselstvím ministra obrany a tichou vzpomínkou

75. výročí Dne vítězství jsme si připomenuli poselstvím ministra obrany a tichou vzpomínkou

V pátek 8. 5. slaví naše vlast Den vítězství, navíc jeho 75. výročí. V souvislosti s mimořádnou situací a krizovými opatřeními jsme však nemohli dostát svým plánům a připomenout si dnes tento významný den slavnostním nástupem či naší účastí na pietních aktech u památníků padlým. Přesto jsme nezapomněli.

Tento den jsme si připomenuli tradičním Rozkazem ministra obrany Lubomíra Metnara, určeným všem vojákům i občanským zaměstnancům, přičemž při jeho čtení jsme věnovali také tichou vzpomínku padlým. Sice každý z nás odděleně, ale přesto duchem stále spolu.

Jedním z nás jsme také vyjádřili symbolický tichý hold přímo u památníku v našich kasárnách, tedy našem druhém domově, který nám stále před očima připomíná hrdinství, obětavost, bolest, ale i smrt.

Nikdy nezapomeneme!


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: kapitánka Monika Nováková, archiv VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (7. May 2020)