Vyškovští mají novou mycí halu s unikátní linkou v evropském měřítku

Vyškovští mají novou mycí halu s unikátní linkou v evropském měřítku

Výstavba tohoto projektu byla zahájena v areálu stálého parku techniky kasáren Dědice v březnu loňského roku firmou STAVBROS, spol. s.r.o. Dnes tak zde stojí zcela nová hala, ve které byl již spuštěn režim zkušebního provozu.

Ve čtvrtek 21. května byl tento zkušební provoz představen účastníkům pravidelného jednání velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) s Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM MO) týkající se oblasti nemovité infrastruktury v posádce Vyškov.

„Mycí hala se sestává ze dvou částí – portálové mycí linky a průjezdné mycí linky pro tlakové mytí těžké techniky. Mezi linkami je situováno technické a sociální zázemí se vstupem do podzemní části se strojovou technologií včetně čistírny odpadních vod a s vodními nádržemi,“ vysvětlil hned v úvodu kapitán Jaromír Tomiczek z Oddělení logistiky Vojenské akademie. „Vedle mycí haly je ještě umístěna samostatná sedimentační nádrž,“ dodal k jejímu vybavení kapitán Tomiczek, který také prozradil, že celková cena realizace projektu se pohybuje v částce několika desítek milionů korun, přičemž dodavatelem technologie je firma Šebesta, spol.s.r.o.

Pojďme si tedy představit obě linky.

Portálová linka Christ MAGNUM

Je obdobná těm, které můžeme běžně vídat na čerpacích stanicích. Ta bude sloužit nejen pro osobní vozidla, autobusy, ale i větší armádní nákladní vozidla, jako je například Tatra, a to díky různým možnostem nastavitelnosti mycích programů. Je vybavena pojezdným portálem s tlakovým ostřikem, mytí kartáči s použitím šamponu, voskování před sušením, sušícími ventilátory a ostřikem spodku vozidla, spodním mytím. Součástí systému je tlakový, ručně ovládaný systém, pro možnost ručního domývání, a to z obou stran vozidla. Denně tudy může projít až 20 vozidel.

Tlaková linka

Ta je zcela výjimečná. Mytí těžké techniky zde má samostatný sedimentační systém vodních nádrží, kde voda v systému nádrží cirkuluje a po usazení nerozpuštěných látek je opětovně používána na mytí. Vozidlo projíždí soustavou trysek – ostřik, mytí spodku vozidel – boční ostřik – závěrečné ruční domytí – ruční sušení. I zde je možnost různých způsobů nastavení mytí. Tato linka má kapacitu až 150 těžkých vozidel za měsíc.

Mycí hala patří do přímého užívání Praporu zabezpečení Vyškov. „Z našich příslušníků jsme také sem vyčlenili dvoučlennou stálou obsluhu v poddůstojnických hodnostech,“ upřesnil velitel praporu podplukovník Radoslav Dostál. Využívat myčku pod jejich odborným dozorem budou tak moci všechny útvary a zařízení cvičící v posádce Vyškov.

V režimu zkušebního provozu by měla nová mycí hala fungovat do listopadu. Stávající zařízení pro mytí podvozků vozidel na hlavní komunikaci do Vojenského výcvikového prostoru Březina je však ponecháno. To poslouží pro mytí hrubých nečistot techniky vracející se z výcviku.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (22. May 2020)