Delegace Ministerstva národní obrany Vietnamské socialistické republiky navštívila Brno i Vyškov

Delegace Ministerstva národní obrany Vietnamské socialistické republiky navštívila Brno i Vyškov

Obsahem jejich několika denní návštěvy v České republice bylo jednak studium a výměna zkušeností v oblasti konstrukcí a výroby simulačních zařízení, aplikace moderních technik při vojenských cvičeních a výcviku různých operačně taktických stupňů boje, a také založení společného projektu v oblasti výzkumu a vybudování vojenského výcvikového centra pro Armádu Vietnamu.

Velitelství výcviku – Vojenská akademie pro příslušníky této velmi významné delegace, kterou tvořili vysocí představitelé MNO VSR, včetně několika generálů, zabezpečilo návštěvu Centra simulačních a trenažérových technologií, tedy výcvikového zařízení AČR, jehož posláním je příprava vojenských profesionálů a zavádění nových trendů.

Vietnamští příslušníci měli možnost nejprve v úterý 29. září 2015 navštívit Centrum simulačních a trenažérových technologií (CSTT)v Brně a o den později, tedy ve středu 30. září také Odbor simulačních a trenažérových technologií (OSTT) ve Vyškově. Po oba dny je podrobně zasvětil do činnosti CSTT zastupující velitel major Jaroslav Vonlehmden a samozřejmě se svými kolegy vše doprovodili také praktickými ukázkami. V posádce Vyškov je přivítal zástupce velitele VeV – VA pro výcvik plukovník Josef Medal, který také představil poslání a činnost VeV – VA.

Závěr jejich návštěvy ve Vyškově pak patřil výcviku na univerzálním cvičišti jízdy tanků pod vodou a navíc ještě prohlídce haly vzdušných sil sloužící k přípravě pozemního personálu vzdušných sil a také výcviku s bojovou i zabezpečovací technikou, a to v podobně celoarmádní soutěže o nejlepšího řidiče AČR.

„Získané zkušenosti a poznatky bychom rádi aplikovali do naší armády,“ zhodnotil návštěvu vedoucí delegace brigádní generál Le Ky Nam, zástupce ředitele Vojenské technické akademie Ministerstva národní obrany Vietnamské socialistické republiky a jako poděkování předal VeV – VA pamětní plaketu.


Text a foto: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV – VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (2. October 2015)