October 2021

SAHEL 2/2021: Zahájena certifikace další české jednotky do afrického Mali

SAHEL 2/2021: Zahájena certifikace další české jednotky do afrického Mali

V neděli 3. října v 10.00 hodin stanuli na nástupišti kasáren Dědice příslušníci 71. mechanizovaného praporu Hranice, kteří tvoří z převážné části jednotku 6. úkolového uskupení (ÚU) AČR MALI a členové Řídícího štábu. Bylo zahájeno odborně taktické cvičení SAHEL 2/2021.

Czech

Památný den Vojenské akademie ve Vyškově – 1. říjen…

Památný den Vojenské akademie ve Vyškově – 1. říjen…

Před 25 lety, tedy 1. října 1996 byla zahájena výuka na tehdejší Vojenské akademii ve Vyškově. Slavnostní zahájení bylo provedeno za přítomnosti NGŠ AČR generálporučíka Ing. Jiřího Nekvasila. Zahájení probíhalo nejdříve na nástupišti, kde byl slavnostní nástup, později v prostorách auly. V průběhu slavnostního ceremoniálu byl veliteli – plk. gšt. Ing. Vladimíru Sovovi předán putovní meč určený nejlepším absolventům a kronika, která měla mapovat veškerou činnost akademie v dalším období.

Czech

Zástupci praporu zabezpečení vzdali opět poctu plukovníkovi Ladislavu Preiningerovi

Zástupci praporu zabezpečení vzdali opět poctu plukovníkovi Ladislavu Preiningerovi

V letošním roce uplynulo již 80 let od okamžiku, kdy stanul tváří v tvář popravčí četě podplukovník generálního štábu Ladislav Preininger, člen Sokola, vlastenec, legionář a důstojník Československé armády. Stalo se tak dne 1. října 1941 v prostorách jízdárny v Praze-Ruzyni, na základě rozsudku stanného soudu v době prvního stanného práva. Byl jedním z řády vojáků-odbojářů, člen ústředního vedení organizace Obrany národa, který v tento den položil život za svoji vlast. V roce 1946 byl Ladislav Preininger jmenován do hodnosti plukovníka in memoriam.

Czech

Vyšel nový A report

Vyšel nový A report

Nejnovější číslo A reportu přináší rozhovor s vrchním praporčíkem AČR Peterem Smikem nejen o „stříbrném sboru“, ale i o jeho aktivitách na sociálních sítích, o tom, co vojáky trápí a co se naopak podařilo posunout vpřed.

Czech

E-learningové kurzy pro vojáky aktivní zálohy jsou připraveny i letos

E-learningové kurzy pro vojáky aktivní zálohy jsou připraveny i letos

Dne 11. října 2021 byl spuštěn již druhý běh e-learningových kurzů pro vojáky aktivní zálohy. U počítačů studují zejména ti vojáci, kteří se nemohli účastnit praktických cvičení u svých jednotek, např. příslušníci zdravotních odborností, kteří byli i v tomto roce nepostradatelní v nemocničních a zdravotnických zařízeních a praktických cvičení se nebudou moci zúčastnit ani do konce tohoto roku.

Czech

Pokyny k nástupu nových vojáků do Kurzu základní přípravy – Listopad 2021

Pokyny k nástupu nových vojáků do kurzu základní přípravy – Listopad 2021

Základní příprava uchazečů přijatých do služebního poměru vojáka z povolání s termínem nástupu v listopadu 2021 proběhne opět v intenzivním módu bez možnosti opuštění areálu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov v průběhu trvání kurzu z důvodu možného rizika navrátivších protiepidemických a karanténních opatření.

Czech