Přínos pro radiotechnické zabezpečení letectva předmětem významného ocenění

Přínos pro radiotechnické zabezpečení letectva předmětem významného ocenění

Náměstkyně ministra obrany pro řízení sekce správy a řízení organizací MO na návrh ředitele odboru dohledu nad vojenským letectvím udělila spolu s dalšími osmi oceněnými bývalému příslušníku Vojenské akademie majoru v. v. Ing. Karlu Kadlecovi Pamětní odznak armádního generála Karla Janouška za vynikající zásluhy ve prospěch vojenského letectví České republiky.

Karel Kadlec se jako voják z povolání a později i občanský zaměstnanec dlouhodobě a aktivně podílel na odborném výcviku příslušníků radiotechnického zabezpečení letectva, nyní příslušníků letecké radionavigační služby, mimo jiné v rámci svého působení na Vojenské akademii ve Vyškově, kde také v roce 2009 ukončil svoji aktivní pracovní kariéru.

V souvislosti se zamezením šíření epidemie onemocnění covid-19 se nemohl uskutečnit tradiční slavnostní ceremoniál předání na Ministerstvu obrany České republiky. Nabízela se však přímo symbolická možnost jeho předání právě v prostorách Vojenské akademie. Ve čtvrtek 5. srpna tak zde byl major v.v. Karel Kadlec v doprovodu své manželky dekorován podplukovníkem Ing. Pavel Obšilem, vedoucím starším důstojníkem oddělení leteckých pozemních zařízení zmíněného odboru dohledu nad vojenským letectvím, za přítomnosti velitele Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) brigádního generála Radka Hasaly a také zástupců Úseku přípravy letecké radionavigační služby VeV-VA.

V průběhu předání podplukovník Obšil nejprve zmínil důležitost českého vojenského letectva v rámci obranné aliance, které buduje a rozvíjí své schopnosti a se ctí zvládá nové výzvy, přičemž vyzdvihl, že bez nasazení lidí by to bylo nemyslitelné. Zdůraznil, že právě ti, kteří se významně zasloužili o jeho rozvoj, jsou oceňováni již s téměř dvacetiletou tradicí ve spojení se jménem armádního generála Karla Janouška. Vojáka prvního a druhého československého odboje, bojujícího jak v řadách československých legií v Rusku, tak i velícího patnácti stovkám československých letců R.A.F., jediného Čechoslováka, který získal hodnost leteckého maršála Královského letectva.

„Pan Ing. Karel Kadlec se stal bezesporu legendou radiotechnického zabezpečení letectva v oblasti odborného výcviku. Nespočet příslušníků radiotechnického zabezpečení několika generací absolvovalo pod jeho vedením svůj odborný výcvik v mnoha specializacích,“ uvedl pak, mimo jiné, k nově oceněnému podplukovník Obšil a v závěru dodal: „Udělení Pamětního odznaku armádního generála Karla Janouška je důstojným oceněním jeho přínosu pro radiotechnické zabezpečení letectva.“

V rámci své návštěvy se měl možnost major v.v. Karel Kadlec setkat se svými následovníky, ale i bývalými kolegy. Zavzpomínat nejen na léta strávená s „modrými“, a to nejen zde. S manželkou, která mu byla v jeho profesním poslání velkou oporou, si také měli příležitost prohlédnout možnosti současné přípravy letecké radionavigační služby, potažmo Vzdušných sil. Letectvu se Karel Kadlec totiž věnuje i nadále, jako aktivní člen Svazu letců generála Zdeňka Škarvady v Prostějově.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA
/p>

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. August 2021)