E-learningové kurzy pro vojáky aktivní zálohy jsou připraveny i letos

E-learningové kurzy pro vojáky aktivní zálohy jsou připraveny i letos

Dne 11. října 2021 byl spuštěn již druhý běh e-learningových kurzů pro vojáky aktivní zálohy. U počítačů studují zejména ti vojáci, kteří se nemohli účastnit praktických cvičení u svých jednotek, např. příslušníci zdravotních odborností, kteří byli i v tomto roce nepostradatelní v nemocničních a zdravotnických zařízeních a praktických cvičení se nebudou moci zúčastnit ani do konce tohoto roku.

Sekce rozvoje sil MO se rozhodla stejně jako v roce 2020 připravit kurzy pro jednotlivé hodnostní sbory, a to pro důstojníky, praporčíky, poddůstojníky a mužstvo. Pro studium je využívaná e-learningová aplikace Eduweb. Celkem bude v roce 2021 realizováno 8 turnusů kurzů pro každý hodnostní sbor.

Samotné realizace se chopilo Velitelství výcviku-Vojenská akademie ve Vyškově, konkrétně lektoři Centra kariérové přípravy nižších důstojníků a instruktoři Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků. Stejně jako loni jsou pro záložáky připraveny studijní texty, videopřednášky a praktické ukázky. Povolávací rozkaz a instrukce o tom, jak se přihlásit, obdrželi vojáci aktivní zálohy od svého Krajského vojenského velitelství.

Témata, kterým je letos věnována pozornost, v řadě případů navazují na ta, která již absolvovali záložáci v loňském roce, například mezinárodní humanitární právo.

Na důstojníky záložáky tak čekají bezpečnostní témata, která je seznamují s rolí klíčových prvků mezinárodních bezpečnostních organizací jako je NATO a EU, se selhávajícími státy a s aktuálními bezpečnostními hrozbami, kterým může Česká republika čelit. V bloku historie vojenství jsou vojáci aktivní zálohy seznamováni s poznatky z významných válečných konfliktů, např. s průběhem operace Pouštní bouře nebo s operací během dvojí bitvy o Falludžu, kde jsou zdůrazněna specifika boje ve městě.

Dalšími oblastmi, které jsou v kurzu zahrnuty, jsou taktika jednotek a útvarů, témata týkající se velení a řízení, ochrany vojsk a metodiky přípravy. Cílem je dosáhnout u důstojníků aktivní zálohy prohloubení teoretických znalostí o velení a řízení a seznámení s konkrétní problematikou potřebnou pro působení na úrovni rota, prapor/ekvivalent. Pro záložáky tak jsou připravena témata, jako je vojenský plánovací a rozhodovací proces, vytváření bojové dokumentace, možné sestavy úkolových uskupení, apod.

Výhodou je možnost si studium časově rozložit podle potřeby

Podle náčelníka Centra kariérové přípravy nižších důstojníků podplukovníka Josefa Stříteckého uváděli záložáci v loňském roce jako velkou výhodu možnost si učivo rozložit podle svého uvážení a individuálních potřeb. To zůstává stejné. Nic se rovněž nezměnilo na tom, že na konci každého bloku je pro záložáky připraven průběžný test, kterým si mohou ověřit své získané znalosti. Na závěr celého kurzu je pro ně připraven souhrnný závěrečný test. Každý z připravených e-learningových kurzů má plánovanou délku 56 hodin, což odpovídá sedmi dnům studia.


Text: mjr. Ing. Hana Malachová, Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. October 2021)