January 2019

Základní armádní výcvik zahájili i záložníci a dobrovolníci

Základní armádní výcvik zahájili i záložníci a dobrovolníci

V pondělí 7. ledna 2019 nastoupilo k Centru základní přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademie ve Vyškově dalších bezmála osm desítek nováčků. 70 nových příslušníků Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR zde bude spolu s 9 účastníky tzv. dobrovolného vojenského cvičení procházet šestitýdenní základní přípravou.

Czech

Vojenští profesionálové s květem koniklece ve znaku věnovali Vojenskému fondu solidarity 14 609 Kč

Vojenští profesionálové s květem koniklece ve znaku věnovali Vojenskému fondu solidarity 14 609 Kč

V pondělí 7. ledna převzala poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR brig. gen. Lenka Šmerdová od zástupců Střediska obsluhy výcvikového zařízení Hradiště symbolický šek, který věnovali Vojenskému fondu solidarity jako výraz své upřímné podpory všech kolegů – vojáků.

Czech

Doupovský Everest

Doupovský Everest

Útok na jednotku neznámým dronem, sebevražedný útočník i střelba „GREEN ON BLUE“, to byly náměty k řešení incidentů v rámci cvičení Everest 2019. Náročnou certifikací museli projít příslušníci 2. jednotky podpory a vlivu. Komplexní polní výcvik a následně odborně taktické cvičení za řízení Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) a instruktorů 601. skupiny speciálních sil probíhalo na VVP Hradiště již od prvního lednového týdne.

Czech

Klopy uniforem i civilního oděvu může honosit i Odznak Vojenského fondu solidarity

Klopy uniforem i civilního oděvu může honosit i Odznak Vojenského fondu solidarity

Odznaky – drobné symbolické předměty, kterými se jejich nositel určuje, identifikuje… Nošení odznaků vyjadřujících příslušnost ke konkrétním organizacím či sdružením se již v minulosti těšilo velké pozornosti z řad vojáků i civilistů. Do popředí společenského zájmu se například v období první světové války dostaly odznaky, které odkazovaly na činnost Červeného kříže, respektive na pomoc věnovanou obětem války. Za účelem získání finančních prostředků pro potřebné začaly tehdy odznaky prodávat i další organizace a spolky zajišťující péči raněným a nemocným vojákům, válečným invalidům a jejich rodinám. Svůj odznak coby symbol profesní hrdosti a stavovské cti profesionálních vojáků zřídil nyní i Vojenský fond solidarity, který pomáhá našim vojákům a jejich rodinám v těžkých životních situacích.

Czech

Středočeská rota aktivní zálohy si jako první vyzkoušela výcvik na simulátorech CSTT

Středočeská rota aktivní zálohy si jako první vyzkoušela výcvik na simulátorech CSTT

Záložníci ze Středočeského kraje jsou první mezi aktivními zálohami, kteří si vyzkoušeli výcvik na speciálních vojenských trenažérech v Brně a Vyškově. Cvičení, při němž byly simulovány situace a úkoly, které by příslušníci AZ plnili i ve skutečnosti, se setkalo s velkým ohlasem.

Czech

Bez kvalitního důstojnického sboru se neobejdeme, řekl absolventům kurzu generálmajor Střecha

Bez kvalitního důstojnického sboru se neobejdeme, řekl absolventům kurzu generálmajor Střecha

V Klubu Univerzity obrany v Brně završilo své pětiměsíční studium 25 účastníků rezortního kariérového Kurzu pro vyšší důstojníky. Mezi nimi byli hned 4 příslušníci z Velitelství výcviku-Vojenské akademie. Slavnostního vyřazení absolventů se účastnil ředitel sekce rozvoje sil MO generálmajor Ivo Střecha, prorektor Univerzity obrany pro rozvoj a internacionalizaci plukovník Luděk Jedlička, velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov brigádní generál Radek Hasala či velitel 7. mechanizované brigády plukovník gšt. Jiří David.

Czech

Praporčíci, pozor! Do základního praporčického kurzu, nástup!

Praporčíci, pozor! Do základního praporčického kurzu, nástup!

V pondělí 21. ledna 2019 u Úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, Odboru profesní přípravy, Velitelství výcviku-Vojenské akademie, praporčickou hantýrkou řečeno u „Praporčické školy“, odstartoval další rok kariérového vzdělávání příslušníků praporčického sboru. V tento den nastoupilo do kurzu téměř 150 nových posluchačů od útvarů napříč celou AČR. Posluchače čeká dlouhých 12 týdnů naplněných studiem.

Czech

Při zahájení Kurzu pro nižší důstojníky zazněla tři klíčová slova: SEBEVZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE

Při zahájení Kurzu pro nižší důstojníky zazněla tři klíčová slova: SEBEVZDĚLÁVÁNÍ, SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE

 „Pravý důstojník musí se proto pro svou službu stále učiti, musí se stále vzdělávati a zdokonalovat nejen ve vědomostech vojenských, ale i všeobecných.“ Tímto citátem T. G. Masaryka byl dne 28. ledna zahájen v pořadí již šestý Kurz pro nižší důstojníky, jehož garantem je Centrum kariérové přípravy nižších důstojníků, jedna ze součástí Velitelství výcviku – Vojenské akademie (VeV-VA). Do kurzu nastoupilo 22 účastníků z různých útvarů a zařízení AČR.

Czech