Chemici cvičili s yperitem, sarinem i látkou VX

Chemici cvičili s yperitem, sarinem i látkou VX

Dva příslušníci Úseku přípravy chemického vojska Centra přípravy pozemních sil Odboru profesní přípravy se ve dnech 4. – 8. října zúčastnili jako instruktoři cvičení TOXIC LEAK 2021, cvičení se skutečnými bojovými chemickými látkami.

To probíhalo pod záštitou 7. mechanizované brigády (7.mb) na chemickém polygonu Armády Slovenské republiky v Zemianských Kostoľanoch. Kromě chemiků z Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) a 7.mb zúčastnili i chemici z 4. brigády rychlého nasazení, 15. ženijního pluku a 14. pluku logistické podpory. Jeho cílem bylo ukázat, jak vypadají skutečné bojové chemické látky, jak vypadá kontaminace na nejrůznějších druzích povrchů, vyzkoušet si odezvu detekčních prostředků i dekontaminaci a získat důvěru v ochranné prostředky.

Bojové chemické látky patří mezi nejnebezpečnější látky, jaké kdy člověk připravil. Například už jedna jediná kapka látky VX z kapátka nakápnutá na kůži představuje množství, které (bez provedení okamžité dekontaminace a podání antidota) spolehlivě postačuje k usmrcení člověka, ve skutečnosti představuje smrtelnou dávku dokonce pro několik lidí. Proto cvičení probíhalo za velice přísných bezpečnostních opatření. Na cvičení musel každý účastník již přijet s potvrzením od lékaře, že je schopen cvičení absolvovat. Hned první den byl proveden odběr krve na stanovení aktivity acetylcholinesterázy, což je právě ten životně důležitý enzym, který nervově paralytické látky blokují a pomocí jeho vyřazení zabíjejí. Někteří lidé mají fyziologicky sníženou aktivitu tohoto enzymu, což je činí zvláště zranitelnými k působení těchto látek a takový cvičící by nebyl k práci s těmito látkami připuštěn. V naší skupině se nikdo takový naštěstí nevyskytl. Pokaždé při vstupu na plochu byl účastník prohlédnut lékařem, oblékl se do obleku OPCH-05, což je oblek tzv. izolačního typu, který plně izoluje od vnější atmosféry, a masky OM-90. Před samotným vstupem na plochu byla provedena nejprve vizuální kontrola ochranných prostředků a poté kontrola pomocí dráždivé látky CS, která spolehlivě odhalí i nepatrné netěsnosti. Po kontrole byl každý vybaven autoinjektorem s antidotem proti nervově paralytickým látkám, zapsán dozorčím a teprve poté mohl vstoupit na plochu kontaminovanou bojovými chemickými látkami. Po splnění úkolů na jednotlivých stanovištích byla provedena důkladná dekontaminace celého povrchu obleku a masky a provedena kontrola ve speciální komoře, kde byl nahřát povrch ochranných prostředků a vzduch z komory prosáván přístrojem GID-3, který by zachytil i nejmenší stopy látky, která by ulpěla na ochranném prostředku a případně unikla dekontaminaci. Teprve poté je možno opustit plochu a sejmout ochranné prostředky. Po sprchování byl každý prohlédnut lékařem s důrazem na kontrolu zornic, protože zúžené zorničky je příznak zasažení nervově paralytickou látkou již v prahových dávkách. Po skončení celého cvičení pak byly všem účastníkům provedeny odběry krve na stanovení aktivity acetylcholinesterázy, podle kterých by se poznala i podprahová expozice nervově paralytickými látkami.

Naši chemici z VeV-VA absolvovali cvičení v pozici instruktora, kapitán Spurný kromě instruktora na pracovišti jeden den v pozici hlavního instruktora na ploše a jeden den v pozici řídícího cvičení. Pozice instruktora při tomto výcviku je zvlášť náročná dobou pobytu v ochranných prostředcích. Zatímco řadový cvičící stráví v obleku 1 až 1,5 hodiny, instruktoři jsou ti, kteří první na plochu vstupují a poslední odchází a stráví tak v obleku nepřetržitě 3 až 4 hodiny. Při použitém režimu dopoledne nácvik s náhradními látkami a odpoledne se skutečnými látkami to znamená denně 6 – 8 hodin v neprodyšném obleku, v obleku, ve kterém nelze po celou dobu vykonávat fyziologické potřeby, přiobléct nebo sundat vrstvu oblečení, ve kterém se obtížně dýchá, v obleku, po jehož sejmutí může každý názorně vidět, kolik lidské tělo vypařuje vody.

I když naši instruktoři cvičení se skutečnými bojovými chemickými látkami absolvovali poněkolikáté, vždy je to zkušenost, která je nenahraditelná. Dalším přínosem byla možnost strávit týden a vyměnit si zkušenosti a poznatky nejen s kolegy chemiky od různých útvarů AČR, ale i Armády Slovenské republiky.


Text: kpt. Bc. Luděk Spurný

Foto: kpt. Bc. Luděk Spurný (VeV-VA), kpt. Bc. Josef Zdanovec, (7.mb) a rtm. Ondřej Moudr (14.plpod)

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. October 2021)