Tohle už nechci opět zažít!

Tohle už nechci opět zažít!

První slova po nárazu, kterému už nešlo zabránit. Strnulost ve tváři je vystřídána smíšenými pocity úlevy, poznání a uvolnění. Ruce se bezděčně dotýkají hrudníku v místech, kde bezpečnostní pás zatlačil na tělo. Prázdný pohled je ve zlomku vteřiny pryč. Osoba odpovídá na dotaz instruktora ohledně svého zdravotního stavu, avšak konec odpovědi zaniká v potlesku přihlížejících návštěvníků. Jen mdlý úsměv a vztyčený palec jsou tichými signály ze strany ženy, která po odborném zaškolení instruktora dobrovolně absolvovala výcvik na simulátoru nárazu.

I tímto způsobem se prezentovalo Centrum dopravní výchovy (CDV) Velitelství výcviku – Vojenské akademie v rámci akce Kopřivnické dny techniky 2017, která se konala 3. – 4. 6. 2017 v prostoru zkušebního polygonu automobilky Tatra. Samotná expozice CDV byla rozdělena na statickou a dynamickou.

Statická část byla tvořena ukázkami techniky LOV IVECO a Tatra T810 DO, kdy pod taktovkou nadrotmistra Roberta Bartoška a praporčíka Přemysla Kulíška byly fundovaně zodpovězeny všechny dotazy návštěvníků. Navzdory skutečnosti, že vozidlo LIAZ, určené k přepravě simulátoru, nebylo cíleně zahrnuto do ukázek, budilo patřičný zájem u pamětníků a s kladenými dotazy si na výtečnou poradil nadrotmistr Vladimír Daňo.

Co se týče druhé části expozice, ta potvrdila všeobecně známou skutečnost, že nejlépe se pamatují zkušenosti nabyté prožitkem. S určitou nadsázkou lze tuto část popsat jako dopravně-bezpečnostní trojboj, kdy poprvé na kopřivnickém polygonu, vedle simulátoru převrácení vozidla a opileckých brýlí, představili příslušníci CDV i simulátor nárazu. Přes počáteční ostych a mnohdy i nedůvěru návštěvníků byly úsměvy přihlížejících vystřídány údivem a uznáním nejen nad odborným výkladem kapitána Jana Tichavského, nadporučíka Aloise Zálešáka, praporčíka Přemysla Kulíška, praporčíka Přemysla Novotného, praporčíka Lubomíra Jančeka, nadrotmistra Vladimíra Daňa a nadrotmistra Josefa Ohlídala, ale také jejich praktickými znalostmi a zkušenostmi.

S velkým nasazením v průběhu celé dvoudenní akce, a poskytnutím řady příkladů, instruktoři trpělivě a metodicky odpovídali na zvídavé otázky návštěvníků a opakovaně vysvětlovali např. přípravu pracoviště řidiče či postup opuštění převráceného vozidla. Následně si většina přítomných teoretické poznatky vyzkoušela prakticky na simulátorech a bylo zřejmé, že pro mnohé to byly velmi cenné zkušenosti. I přes vlastní původní přesvědčení některých jedinců např. o své schopnosti udržet dítě na klíně při nárazu okolo 30 km.h-1 nebo údajně nadbytečnému důrazu na význam správného užití bezpečnostních pásů ve vozidle, změnily tyto osoby své názory. Absolvování stanovené dráhy s nasazenými opileckými brýlemi bylo pomyslnou tečkou za celkovou snahou příslušníků CDV k prevenci a eliminaci vzniku krizových situací, které mnohdy končí ztrátou toho nejcennějšího – života. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že řada návštěvníků vyslovila názor pro povinné zařazení simulátoru nárazu a simulátoru převrácení do výuky a výcviku žadatelů o získání řidičského oprávnění v civilních autoškolách.

Na závěr bych rád poukázal na skutečnost, že i přes slunné a teplé počasí stále mnozí zapomínáme na dodržování pitného režimu. Tato skutečnost byla potvrzena v sobotu, kdy žena ve II. trimestru těhotenství zkolabovala v expozici CDV a pravděpodobně jen díky včasnému zásahu a poskytnuté péči nadrotmistra Vladimíra Daňa nedošlo k ohrožení žádného z obou životů. Rychlá záchranná služba Ostrava ženu následně dopravila do nemocnice a pohotový zákrok zmíněného nadrotmistra dodatečně vřele ocenila.

Je mou milou povinností konstatovat, že i přes vysoké teploty a fyzické vypětí instruktorů bylo motto CDV „Učte se od nejlepších!“ beze zbytku naplněno.


Text: kapitán Petr Grygar, Centrum dopravní výchovy

Foto: nadrotmistr Vladimír Daňo, Centrum dopravní výchovy

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (13. June 2017)