July 2021

Vojenská akademie ve Vyškově slaví 25 let od svého zřízení a v letošním roce si připomínáme i další významná výročí

Vojenská akademie ve Vyškově slaví 25 let od svého zřízení a v letošním roce si připomínáme i další významná výročí

Rozkazem ministra obrany číslo 20/1996 Věstníku Ministerstva obrany, Zřízení rezortní školy byla dnem 1. července 1996 zřízena rezortní škola s názvem Vojenská akademie ve Vyškově jako odborné školicí zařízení pro přípravu vojáků v činné službě v hodnostech důstojníků, praporčíků, poddůstojníků a mužstva a jejich další přípravu v souladu se systémem kariér. Vojenská akademie ve Vyškově byla podřízena náčelníkovi Generálního štábu AČR. Tímto dnem se začala psát historie jednoho z největších vzdělávacích a výcvikových zařízení rezortu Ministerstva obrany zabezpečujícího profesní přípravu personálu.

Czech

Na přípravě další jednotky do Mali se už teď podílí i naši instruktoři

Na přípravě Hraničských vojáků do Mali se už teď podílí i naši instruktoři

Vojáci z Hranic už přes půl roku intenzivně trénují na nasazení v africkém Mali. Jednotka postavená na bázi 71. mechanizovaného praporu v červnu vstoupila do další fáze přípravy. Minulý týden absolvovala komplexní polní výcvik na Libavé. Poprvé se přidali i vojáci z jiných útvarů, mimo jiné odstřelovači z Hradní stráže a velitelství 7. mechanizované brigády, instruktoři výcviku z Vojenské akademie ve Vyškově nebo specialista civilně-vojenské spolupráce ze Skupiny kybernetických a informačních sil. Cíl? Dokonale sladit postupy, připravit se na budoucí úkoly a v neposlední řadě se poznat i po lidské stránce.

Czech

Roman Hippík: Pokud nemáte na boj připravenou hlavu, tělo to samo nezvládne

Další náš příslušník poskytl rozhovor pro czdefence

Po celou dobu své vojenské kariéry působí nepřetržitě u průzkumných jednotek, z toho převážnou část u jednotek hloubkového průzkumu. Problematiku vedení průzkumu se na všech velitelských funkcích snažil vždy propojovat s nejnovějšími poznatky v oblasti taktiky, střelecké přípravy a boje zblízka.

Czech

Pokyny pro nástup do kurzu základní přípravy – vzp

Pokyny pro nástup do kurzu základní přípravy – vzp

Základní příprava uchazečů přijatých do služebního poměru vojáka z povolání s termínem nástupu v srpnu 2021 proběhne opět v intenzivním módu bez možnosti opuštění areálu Velitelství výcviku-Vojenské akademie Vyškov v průběhu trvání kurzu z důvodu možného rizika navrátivších protiepidemických a karanténních opatření.

Czech

Velitelská příprava Krajského vojenského velitelství hl. města Praha na cvičení Hradba 2021

Velitelská příprava Krajského vojenského velitelství hl. města Praha na cvičení Hradba 2021

V rámci přípravy na cvičení HRADBA 2021 absolvovali příslušníci Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha (KVV HMP) a velitelského sboru pěší roty Aktivní zálohy (AZ) od 27. června do 2. července výcvik v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) v Brně.

Czech