Zahájení Základního důstojnického kurzu

Zahájení Základního důstojnického kurzu

V pondělí 29. ledna nastoupilo na 18týdenní studium v rámci Základního důstojnického kurzu, pořádaného u Centra kariérové přípravy nižších důstojníků Odboru profesní přípravy Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově, 58 příslušníků z 27 útvarů a zařízení napříč celou AČR.

Cílem kurzu je připravit budoucí důstojníky na výkon služby v důstojnickém sboru na pozicích velitelů čet, zástupců velitelů rot, štábních pracovníků a specialistů s vojenskou hodností poručík a nadporučík.

Obsah kurzu je rozdělen do čtyř hlavních oblastí. První oblastí výuky je vojenské umění a profesní příprava, kde posluchači získají potřebné kompetence pro plánování a řízení nejnižších organizačních celků nejen v mírovém životě ale i v operacích. Součástí předmětu je například téma Vojenské dějiny a tradice, Velení a štábní služba, oblast podpory, oblast zabezpečení, ale i Anglický jazyk nebo tělesná příprava, která se prolíná celým kurzem. Další oblastí je Leadership a vojenská etika, která se věnuje tématům vojenské etiky, etikety, vedení lidí, komunikačních a prezentačních dovedností, kde se posluchači naučí komunikaci v týmu, vedení porad, komunikaci s podřízenými, nadřízenými a vedení kolektivu a způsoby řešení konfliktů. Třetí neméně důležitou problematikou je Úvod do obranných a bezpečnostních studií, kde se posluchači seznámí se základy mezinárodní a národní bezpečnosti, civilně-vojenské spolupráce a bojové a mobilizační pohotovosti. Posluchači v rámci kariérového kurzu také absolvují 14denní stáž u mateřských útvarů a zařízení AČR, kde budou aplikovat získané teoretické poznatky v rámci jednotek a vybraných skupin štábu.

V rámci zkvalitnění výuky bude pro každou četu kurzu vytvořena virtuální třída na Google Classroom s možností online přístupu k rozvrhu, k odkazům na zajímavé tipy v oblasti metodických, sociálních kompetencí, obecných znalostí a dalších dovedností určených k celkovému rozvoji osobnosti.


Autoři: kapitán Václav Pokluda, kapitán Jan Pěnička, Úsek kariérové přípravy nižších důstojníků
Foto: o.z. Vladimír Bezděk

Vydal/a: 
Monika Nováková (30. January 2018)