Zahájena certifikace velitelství 18. úkolového uskupení AČR RS pro nasazení v Afghánistánu

Zahájena certifikace velitelství 18. úkolového uskupení AČR RS pro nasazení v Afghánistánu

Ve středu 17. října v ranních hodinách bylo za účasti náčelníka Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV-VA plukovníka gšt. Vojtěcha Prýgla, zahájeno odborně taktické a zároveň certifikační cvičení Messenger 2/2018. Během následujících dvou dní Vyškovští rozehrají na čtyři desítky incidentů a událostí.

Hlavním cílem cvičení je prověřit připravenost k nasazení velitelství 18. úkolového uskupení AČR v misi Resolute Support (ÚU AČR RS). Cvičení tak prověří schopnosti velitelství zabezpečit komplexní národní podporu jednotek AČR v rámci úkolového uskupení na území Afghánistánu.

Na cvičení se podílí 28 členů Řídícího štábu, tvořeného převážně příslušníky z VeV-VA, které doplňují příslušníci 16. ÚU AČR RS. Cvičící jednotku velitelství 18. ÚU AČR RS tvoří 30 příslušníků z různých útvarů a zařízení napříč AČR, přičemž své zastoupení zde má také VeV-VA. Další cvičící jednotkou je Skupina ochrany 25. AAT, která je tvořena 24 příslušníky, a to převážně z 22. vrtulníkové základny Náměšť nad Oslavou, ale své zastoupení zde má i Hradní stráž a 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice.

Cvičení Messenger 2/2018, které probíhá v kasárnách Dědice a přilehlém VVP Březina se účastní celkem 84 osob, 10 kusů techniky a 119 kusů zbraní.


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: Vladimír Bezděk, CKIT VeV-VA

Vydal/a: 
Monika Nováková (17. October 2018)