Před 70 lety vzniklo NATO. #WEARENATO

Před 70 lety vzniklo NATO. #WEARENATO

Severoatlantická aliance, nejpevnější pouto mezi Evropou a Severní Amerikou, si 4. dubna připomenula 70 let své existence. My jsme její nedílnou součástí již 20 let. Co pro nás členství v NATO znamená?

Podívejte se na Kampaň #WEARENATO a video, na kterém se podíleli také příslušníci Velitelství výcviku-Vojenské akademie při natáčení štábu NATO jejich prezentace na programu POKOS v ZŠ Lednice:
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/kam/kampan-wearenato---70-let-existence--209800/


Text: kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA

Foto: nato.int.

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. April 2019)