Zatímco Kurz pro nižší důstojníky skončil, Základní důstojnický kurz je v druhé polovině

Zatímco Kurz pro nižší důstojníky skončil, Základní důstojnický kurz je v druhé polovině

Do své druhé poloviny vstoupil tento kurz v gesci Centra kariérové přípravy nižších důstojníků začátkem měsíce dubna. V uplynulých 8 týdnech posluchači absolvovali výuku a výcvik v nejrůznějších vojenských předmětech.

Patřily k nim vojenské dějiny, štábní služba, taktická příprava, oblast podpory a zabezpečení, tělesná příprava, leadership či vojenská etika. Další z nich, jako například ženijní, průzkumná, jakož i topografická příprava, probíhaly převážně v terénu, kde posluchači zužitkovali znalosti získané teoretickou přípravou. Ve střelecké přípravě v rámci praktické části posluchači plnili nácviky cvičení střeleb z pistole a univerzální pušky a dále se učili zásadám přípravy a vedení zaměstnání ve střelecké přípravě.

Příslušníci první čety již absolvovali skupinová cvičení z taktické přípravy, kterým předcházela teoretická příprava. Každý posluchač zpracovával mapy, schémata palebného systému čety, opěrného bodu čety, tvorbu plastického stolu, předběžného bojového nařízení, vydávání bojového rozkazu a rozkazu pro přesun. K lepšímu pochopení posluchači plnili jednotlivé úkoly za použití pracovního sešitu, který byl pro potřeby základního důstojnického kurzu, obdobně jako u kurzu nižších důstojníků, vytvořen.


Text: kpt. Lubomír Gola, vedoucí starší lektor Centra kariérové přípravy nižších důstojníků

Foto: npor. Veronika Krejčí

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (23. April 2019)