Mezinárodní spolupráce také v doktrinální praxi

Mezinárodní spolupráce také v doktrinální praxi

Ve dnech 4. a 5. června přivítalo Centrum doktrín Velitelství výcviku-Vojenské akademie (VeV-VA) zahraniční návštěvu z řad protějšků Ozbrojených sil Slovenské republiky (OSSR). Příslušníci Oddělení tvorby doktrín, standardů a předpisů pozemních sil se sídlem v Trenčíně přijeli prodiskutovat aktuální oblasti doktrinální tvorby.

Hlavními tématy pracovní schůzky bylo hledání průsečíků v doktrinálním systému obou států, chápání koaliční terminologie, chystané legislativní změny, přístupy ke standardizačním dohodám a vzájemné sdílení předpisů a služebních pomůcek. Části jednání se zúčastnil i zástupce velitele VeV-VA plukovník Petr Svoboda, který se zapojil do diskuze k problematice reálného využívání získaných poznatků z přípravy a výcviku vzhledem k novelizaci předpisů OSSR.

Následně byla představena aktuální zpracovávaná témata doktrinální komunity, jako je boj v zastavěné oblasti, polní řád, doktrína pozemních sil nebo závěry z posledního květnového zasedání pracovních skupin na velitelství NATO LANDCOM v tureckém Izmiru, týkající se transformace, úprav a harmonogramu zpracování STANAGů NATO. Výměna zkušeností a hledání společných řešení probíhá mezi zúčastněnými stranami již od roku 2010.

V závěru setkání byly shrnuty výstupy z činnosti pracovních skupin v NATO. „Vzájemná kooperace pomáhá rozvíjet společné myšlenky o novodobých trendech přicházejících ze strany NATO a jejich následná implementace do doktrinálních systémů našich armád,“ zhodnotil Vladimír Zikmund, vedoucí Oddělení tvorby doktrín OSSR, pracovní jednání. Díky jazykové výhodě a podobnostem v historickém vojenském kontextu je tato spolupráce nápomocná při aplikaci aliančních dokumentů do předpisové praxe.

Další setkání a výměna zkušeností v oblasti tvorby a diskuze nad tématy připravovaného semináře doktrinální komunity proběhne v zimě letošního roku na Slovensku.


Autor: kpt. Mgr. Kateřina RAMIL, Centrum doktrín

 

Vydal/a: 
Monika Nováková (6. June 2019)