Oslavy svátku Svaté Barbory

Oslavy svátku Svaté Barbory

Ve středu 4. prosince 2019 se v posádce Vyškov uskutečnila oslava svátku Svaté Barbory (patronky všech dělostřelců). Tuto událost uspořádala Česká a slovenská obec dělostřelecká z.s. při posádce Vyškov a Četa dělostřeleckých prostředků Praporu zabezpečení Vyškov (przab). Za Velitelství výcviku-Vojenskou akademii se slavnostní akce zúčastnil zástupce velitele plukovník gšt. Petr Svoboda.

Nejprve zazněla dělostřelecká hymna a poté následovalo několik projevů, které zdůrazňovaly důležitost dodržování a prohlubování tradic. V požehnání, vedené kaplanem kapitánem Rostislavem Tomanem, zazněla slova o soudržnosti a správném využívání „nejen“ dělostřelecké síly. Další část programu byla věnována položení kytic k Památníku hrdinů a v závěru byl oceněn jeden z příslušníků České a Slovenské obce dělostřelecké četař Richard Seibert.

Pomyslnou tečku za touto slavnostní událostí udělaly výstřely z historického děla, pod velením poučíka Lukáše Mazla (przab). Následně se někteří zúčastnění přesunuli na slavnostní oběd, při kterém došlo k pasování nadporučíka Jana Kryštofa (przab) do cechu kanonýrského.


Text a foto: praporčík Jiří Brunclík, vrchní praporčík Praporu zabezpečení

Vydal/a: 
Monika Nováková (5. December 2019)